Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


El 12 de març es va celebrar al barri de Sants de Barcelona la XL Assemblea General del Consell de la Joventut de Barcelona. La Joventut Comunista n´és membre i per tant hi va ser present.

Es van aprovar 4 ressolucions: una sobre la reforma de l´Estatut, una altra sobre la necessitat d´incloure el dret a l´emancipació juvenil en el mateix, una tercera contra la Directiva europea Bolkestein i finalment una sobre la necessitat de territorialització del CJB.

Com a fet positiu cal destacar la incorporació al Secretariat (òrgan de coordinació) del CJB dels companys i companyes de l´AEP i dels d´Acció Jove. Probablement l´aspecte més negatiu de l´Assemblea va ser la manca de debat sobre propostes concretes.
____________________________________________________

El 19 i 20 de març es va celebrar, a la Seu d´Urgell, la XXVII Assemblea General del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

El debat central va tractar sobre la participació del jovent català en l´elaboració del nou Estatut de Catalunya. Van aprovar-se també un seguit de resolucions, sobre habitatge, sobre associacionisme educatiu, contra la possible invasió de competències que pot comportar el nou "Plan de Juventud" a nivell estatal i, finalment una crida al XVI Festival Mundial de la Joventut i els Estudiants, que vam presentar totes les organitzacions que participem al Comité Nacional Preparatori Català.

A més d´això, aquest any, la Joventut Comunista ha entrat a formar part del secretariat del CNJC. D´aquesta manera volem posar el nostre gra de sorra per fer del Consell un espai que porti realment la veu i les necessitats del jovent català i dels moviments socials a les institucions, que promogui de forma efectiva l´autoorganització dels i les joves i que treballi perquè, en el terreny juvenil, s´apliqui, sense excepcions, l´acord de govern del Tinell.

Tenint en compte que també en aquesta Assemblea el debat i l´elaboració de propostes no van ser l´aspecte més positiu, creiem que un altre eix fonamental que caldrà treballar és el de fer més participatiu el Consell trencant amb formes que puguin resultar anacròniques.
____________________________________________________

Per a més informació sobre ambdues assemblees, podeu visitar:

www.cjb.org
www.cnjc.net