Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


El Departament de Salut vol desmentir categòricament la informació apareguda en un mitjà de premsa escrita avui dia 11 de maig, en el sentit que "la Generalitat imposarà el pagament d´un euro per cada visita a l´ambulatori".Aquest punt mai no ha estat inclós en cap dels esborranys del document que el Govern està treballant arran de l´Informe sobre la sostenibilitat del sistema sanitari, elaborat per un grup d´experts.Així­ mateix, el Departament de Salut desautoritza la suposada "font del Departament de Salut" que surt citada en l´esmentat article.El Govern de la Generalitat està treballant amb algunes propostes que suposaran increment de recursos, canvis en les prioritats i en la ordenació dels serveis, però en cap cas contempla que el document final que aprovarà el Govern plantegi un copagament de les prestacions actuals.11 de maig de 2005