Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


El dijous 19 de maig es va celebrar la xerrada “Palestina: història d’un conflicte”, organitzada pel Moviment de Brigadistes de CJC i la Fundació Pere Ardiaca i que va tenir lloc a la seu de la fundació.



L’acte comptava amb la presència de Jordi Garrell, responsable de projectes de l’Associació Catalana per la Pau (ACP), i va ser presentat per Marta Jordi, actual responsable del Moviment de Brigadistes.



En Jordi va fer un breu però acurat repàs de l’origen i evolució del conflicte a través de la història de l’Orient Proper i els seus protagonistes, per, tot just després, passar a una anàlisi de la situació actual. En aquest punt, l’atenció es va centrar especialment en el procés de construcció del “mur de la vergonya” per part del govern d’Israel.



La introducció històrica feta al principi va permetre emmarcar aquest projecte en l’estratègia del sionisme conservador d’acabar amb la possible existència de la nació Palestina. Així doncs, es van poder veure totes les conseqüències que la seva construcció comporta: el desastre humanitari d’un munt de desplaçats, mecanismes per aïllar poblacions palestines de la resta de territoris, expropiació de terres, etc



Tota aquesta informació es va anar enllaçant amb la descripció de les diferents organitzacions humanitàries amb les que treballa l’ACP a Palestina i Israel, així com alguns dels seus projectes.



Finalment, en el col·loqui, es va mirar de fer una previsió de futur i exploració de les solucions del conflicte. Tot i ser una qüestió molt difícil d’analitzar i preveure’n una evolució, hi va haver un ampli consens en exigir una implicació i protagonisme essencial de la comunitat internacional en el procés de resolució del conflicte.



Aquest acte s’emmarca en la voluntat del Moviment de Brigadistes de CJC d’ampliar les línies d’actuació cap a altres zones del planeta, partint d’un coneixement objectiu de la realitat.