Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


divendres, 30 de setembre de 2005

El nou Estatut ja és aquí

Avui mateix s´ha aprovat al parlament de Catalunya el nou Estatut per 120 vots a favor i 15 en contra. Encara que el text haurà de passar per Madrid aquesta aprovació per tant ample majoria és un grna pas per Catalunya.

Us adjuntem el text íntegre del nou Estatut.


Intervenció de Jordi Miralles a la sessió plenària del Parlament sobre l´Estatut (29-10-05)

Pots veure la intervenció en video. O llegir-la a continuació:Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, ara toca, al final, un seguit de qüestions tan importants, hem dit, com les anteriors; tots els títols formen part d’aquest Estatut ambiciós i també el seu preàmbul.El títol setè de la reforma de l’Estatut, per a nosaltres destacar la gran coincidencia que hi ha hagut en la Ponència en els seus continguts. I dues qüestions que apareixen noves respecte de l’anterior; la importància que els ajuntaments podran participar, si així ho creuen i arriben a un percentatge del 20 per cent dels plens municipals, que representin el 20 per cent com a mínim de la població de Catalunya, per instar aquesta reforma estatutària, i la signatura de 300.000 persones, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que també podrien instar i que el Parlament ho ha de regular. Per tant, mesures que avancen en la democràcia i en el paper del món local.Respecte de les disposicions, aquest Estatut, l’Estatut és un nou contracte amb l’Estat i que té una notable diferència respecte a l’Estatut del 79. L’any 79 recuperàvem les institucions i les llibertats, després de la llarga nit de la dictadura, amb importants dosis de descentralització. Ara, al 2005, estem parlant de redistribució del poder i Sessió núm. 66.2 / Ple del Parlament / 29 de setembre de 2005 3 d’incorporar i d’actualitzar els drets de les persones i de la nació catalana. Quan estem parlant de poder es pot generar vertígens o que alguns diguin bestieses, com la senyora San Gil, o avui mateix la Conferència Episcopal. Estem parlant de poder. En aquest sentit creiem que van les disposicions addicionals, les transitòries i les finals.De les disposicions addicionals, destacar que, més enllà del que s’ha incorporat a l’article 5, dels drets històrics, queda clar que Catalunya no renunciem a res com a poble; que aquells que a vegades diuen que defensen tant la Constitució i el bloc constitucional, recordar... (Remor de veus.) que hi ha un article, el 150.2 de la Constitució, que suposa..., i que podem utilitzar, que es pot aplicar de cara a poder ampliar el que suposen les transferències per a Catalunya, i algunes d’elles rellevants, amb la utilització, que és política, d’aquest article 150.2. Però a vegades els tan reclamats «constitucionalistes» es posen nerviosos, perquè estem parlant de poder. I ho diem en les infraestructures –ports, aeroports, telecomunicacions–, en les afectacions a les persones –els temes d’immigració–, en la democràcia –les consultes populars– i també en les demarcacions judicials; i per finalitzar, també el marc competencial, encara que sigui administratiu, en temes de trànsit. S’avança també en aquestes disposicions en la bilateralitat; i també un acord ampli que s’ha donat en la que en diem «la novena», respecte a les lleis orgàniques, que, més enllà de la importància que té aquesta disposició, és que el Parlament pugui discutir –que discutirà– les proposicions de llei per modificar lleis orgàniques, perquè políticament és possible i perquè és necessari, també, utilitzar-les per incidir en un canvi necessari de model d’Estat.Respecte a la disposició transitòria, destacar que en el tema electoral esperem, desitgem, n’estem convençuts, que no tornarem a trigar vint-i-cinc anys per poder fer una Llei que ens és pròpia, i que defensarem el nostre Grup Parlamentari la proporcionalitat i la igualtat de vot quan ho discutim. I respecte del preàmbul, que en el debat és la part final, per a nosaltres, molt important. Hi han constitucions, hi han estatuts –per exemple el basc– que no tenen un preàmbul. Per a nosaltres és la música i la lletra resumida d’un text ambiciós. Per això votarem que sí. Segurament amb limitacions; necessari per a la gent i també per Sessió núm. 66.2 / Ple del Parlament / 29 de setembre de 2005 4 a l’autogovern d’una nació catalana, per construir –com bé es diu en el preàmbul– un sistema de drets i de llibertats, d’un marc de convivència solidari i de justícia social. Una nació que no surt del no res, ni d’una realitat de fa vint-i-cinc anys, ni que demana permís a ningú per decidir el que vol fer. I el que vol fer. I així es reflecteix i es destaca la lluita, la resistència, la il•lusió i la creativitat de diversos moments històrics del nostre país. Una nació agraïda a les persones que han lluitat –com bé es diu en el preàmbul–, que han patit l’exili o que han mort pels drets socials i pels drets nacionals. És a dir, aquest preàmbul –acordat entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, Convergència i Unió i Iniciativa – Esquerra Alternativa– recupera la memòria, la memòria històrica. A mi encara se’m posen els pèls de punta quan aquest estiu passejava per Corbera d’Ebre, o quan podia parlar amb Gregorio López Raimundo, que em recordava com els comunistes deien que s’havia de sortir a pintar al carrer per demanar la llibertat de Pujol, o quan moles antifranquistes es solidaritzaven amb Francisco Téllez, un ciutadà avui de Santa Coloma que, per ser sindicalista de Comissions Obreres i comunista, va aparèixer retratat i nu, amb el cos ple de morats, a Catalunya, a Espanya i a Europa, i que es va conèixer com a «El dosier Téllez» per la gran repressió de la policia per defensar els drets socials i els drets nacionals.Per tant, una nació agraïda. Una nació que es construeix amb els drets socials i amb els drets nacionals. Sí, més drets nacionals i sí, més drets socials. Una cosa va unida a l’altra. Algunes vegades uns han explicat o ha fet, embolicant-se amb els símbols de Catalunya, polítiques que no han avançat en els drets socials. Es podia tenir o no un millor finançament, però no per seguir privatitzant l’ensenyament o la salut. Per tant, sí, més drets nacionals per fer polítiques socials. Drets nacionals, drets històrics, llengua pròpia i també, com diu el preàmbul, el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur.A mi m’hauria agradat que no només en el preàmbul, dins de l’Estatut hagués aparegut el dret a l’autodeterminació. És un dret dels pobles, és un dret que no se’ns ha de donar, l’hem d’exercir. Sabem que hi han limitacions, la Constitució. I, per tant, també convidar els grups parlamentaris que tenim representació en el Congrés dels Diputats a ajudar, quan toqui, a reformar la Constitució, perquè no ens han de limitar Sessió núm. 66.2 / Ple del Parlament / 29 de setembre de 2005 5 els drets que tenim com a poble. És ben curiós com aquells que neguen el dret a l’autodeterminació fa uns quants anys aplaudien com el centre o l’est d’Europa es dividia en diversos països perquè exercien el seu dret a l’autodeterminació. O fins i tot avui, i és de felicitar, defensen el dret d’autodeterminació dels pobles Sahrauí, però no el dret d’autodeterminació del poble de Catalunya, d’Euskadi o d’aquells que el vulguin exercir. Per tant, drets nacionals, sí. I drets socials, com apareix també en el preàmbul, lligat a una cosa innovadora, valenta, de les més avançades del conjunt de la Unió Europea, que té a veure amb el capítol de drets, de deures i de principis rectors. Dret al benestar, a la qualitat de la vida, a viure en pau, a gaudir de serveis públics eficients, a la protecció del medi ambient, a la igualtat, a la cohesió, a la riquesa, a la plena ocupació i de qualitat, al compromís per lluitar contra les desigualtats, les discriminacions, les injustícies i la pobresa. És a dir, continguts per a una Catalunya que és i que vol ser. I una Catalunya, també, que vol compartir amb d’altres, amb els altres pobles de l’Estat espanyol, amb la voluntat de poder conviure en pau, en llibertat, en igualtat, de tu a tu, i amb la voluntat d’avançar, ja no només amb una via descentralitzada d’aquest Estat,

sinó amb una via que per a nosaltres hauria de ser federal, tant a Catalunya, a nivell d’Estat com a nivell europeu. Una nació que vol conviure amb d’altres, amb els pobles d’Espanya, a la Unió Europea i també solidària amb altres pobles del món. Per tant, un preàmbul que és –encara que sigui al final de la discussió, anirà al principi del text– una lletra que té a veure amb una bona música i que especialment el que hem de fer és que aquesta lletra i aquesta música sigui coneguda per la gent que haurà de decidir, després d’un tràmit difícil a Madrid, aquest Estatut, que són els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que en referèndum hauran de dir que sí. Diran que sí si els expliquem aquests continguts valents, ambiciosos, en el terreny nacional i també en el terreny socials.

Moltes gràcies


dissabte, 24 de setembre de 2005

"Com va veure Lenin el Socialisme a la URSS?" (part 1)

Aprendiendo de la historia:

¿Cómo vio Lenin el socialismo en la URSS?


1.El socialismo como producto de la guerra imperialista. Sus bases materiales


2.El marxismo como instrumento explicativo


3. El socialismo que cayó no es el nuestro, pero ¿por qué nos había entusiasmado tanto?


4.Lenin y la propiedad privada capitalista en la revolución rusa


5.De dÓnde proviene la violencia


6.Férrea disciplina en las fábricas y democracia en los soviets


7.No llega la esperada revolución mundial, cambia la estrategia de construcción del socialismo


8.Las grandes industrias y el socialismo


9.Las deformaciones del aparato de estado soviético


10.El tema de las nacionalidades


11.Estrategia internacional para derorocarlo


12.Condiciones históricas concretas


13.¿Por qué hablar del socialismo si nos falta tanto?


14.No se ha elaborado una alternativa acabada

1. Es un placer de estar aquí con ustedes, con todas y todos los estudiantes que están aquí presentes en un evento que trata un tema tan importante. Quisiera decirles que a mí no me gusta que me presenten como parte del equipo oficial del Presidente, porque yo no estoy aquí dando la línea del Presidente, yo estoy aquí porque he estudiado el tema, y para transmitirle a ustedes algunas informaciones sobre un proceso que tenemos que estudiar. Lo que yo diga no compromete en absoluto al Presidente.


El socialismo como producto de la guerra imperialista. Sus bases materiales


2. Ustedes han escuchado por ahí: “¡Abajo el Imperialismo, viva el socialismo!” ¿Saben ustedes que el primer socialismo histórico real, el socialismo de la URSS, nació exactamente porque Rusia estaba involucrada en una guerra imperialista y los pueblos no podían ya resistir más el hambre y la miseria de esa guerra, y campesinos y obreros estaban en los campos de batalla dando sus vidas, especialmente los campesinos eran la carne de cañón que usaban esos gobiernos? El primer socialismo histórico que existió triunfó con la bandera de la paz, con la bandera de la resolución del problema del hambre, de la pobreza.


3. Los obreros y campesinos rusos cuando apoyaron la revolución que se inició en febrero de 1917 no apoyaron el socialismo —ellos no sabían lo que era el socialismo— ¿Qué apoyaban?, el fin de la guerra, querían la paz; se estaban muriendo de hambre, querían alimentos.


4. En esta charla yo quiero darles algunos elementos históricos porque no se puede, compañeros,construir proyectos en el aire, nosotros tenemos que aprender de la historia. Tenemos que elaborar respuestas creadoras, es cierto; no podemos copiar soluciones de otros lados, pero tenemos que conocer las experiencias históricas para aprender de sus éxitos y sus derrotas, no podemos partir de la nada, de lo que se nos ocurra en un escritorio.


5. Justamente quienes aportaron inicialmente más al socialismo fueron dos hombres en un momento histórico determinado, Marx y Engels, que conocían las experiencias de lo que ellos denominaron “socialismo utópico”, éstas eran experiencias de pequeños grupos que buscaban soluciones solidarias dentro de sus respectivas comunidades. Su gran debilidad era que eran grupos aislados de todo el sistema. Lo que plantearon entonces Marx y Engels fue que para que estas experiencias pudieran ser exitosas había que tomar el poder político y transformar toda la sociedad.


6. Pero fue, Lenin, inspirado en Marx y Engels, quien condujo la primera revolución socialista en el mundo.


7. El vio que la guerra imperialista, además de crear un creciente malestar social, había hecho evolucionar mucho al capitalismo de su época. El capitalismo monopolista, el capitalismo de los grandes monopolios, se había transformado en capitalismo monopolista de estado. El estado capitalista, que en los inicios del capitalismo había defendido la libre competencia —donde cada capitalista competía con el otro—, había sido obligado por la guerra a coordinar acciones, a planificar. En este sentido la organización del estado alemán fue la más avanzada. Éste tuvo que hacer planes contra el mercado negro, planes de producción, implantar el trabajo obligatorio y también tuvo que abordar el tema de regulación de la distribución de alimentos, establecer cuotas para que cada familia tuviera algo que comer. Y esto tuvo que hacerlo el capitalismo, y hacerlo contra todo su discurso a favor de la libre competencia y de defensa de la propiedad privada. La guerra obligó a empezar a planificar cada vez más, cecía la interdependencia entres las distintas ramas de la producción y la interrelación entre los distintos países. Analizando toda esta situación Lenin consideró que la guerra había construido las bases materiales del socialismo. Imagínense ustedes hoy, alrededor de 90 años después, en el mundo globalizado en que vivimos, donde la nueva revolución tecnológica nos permite estar comunicados con cualquier parte del mudo en tiempo real, ¡cuánto más avanzada no estará esa base material!


8. Decíamos que Lenin consideraba que las bases las bases técnico materiales del socialismo ya estaban ya construidas, ¿qué faltaba entonces?, que el sujeto de la revolución: la clase obrera, las clases explotadas por el capitalismo, asumieran el poder y transformara esa realidad heredada de guerra, hambre, represión, desigualdad, en una realidad distinta, en una sociedad alternativa.


El marxismo como instrumento explicativo


9. Quiero hacer una interrupción y contarles una anécdota personal: cuando yo era estudiante universitaria yo pertenecía a la Acción Católica Universitaria — fui presidenta de esa asociación—. y luego me volví marxista ¿por qué razón?, porque yo entonces trataba de ayudar a los pobres, visitaba los barrios populares, juntaba ropa y comida para llevarla allí los fines de semana, trataba de poner en práctica la caridad cristiana. Pero cuando fui a estudiar a Francia un post grado en psicología me di cuenta que no bastaba tratar de practicar la caridad cristiana. Que si queríamos que los hombres se amaran los unos a los otros, como lo dice el Evangelio, había que crear las condiciones sociales que permitiesen la realización del amor hacia los demás. Descubrí que los pobres eran pobres, no porque fueran perezosos o incapaces, sino porque había unos pocos que lo tenían todo y que explotaban a la mayoría. Empecé a entender cómo funcionaba la sociedad, a entender por qué había clases sociales. Y logré entender todo eso porque empecé a estudiar a Marx. No fui yo sola, fue toda una generación de jóvenes católicos de aquella época que descubrimos que para amar realmente a nuestro prójimo debíamos luchar por transformar la sociedad encaminándola hacia el socialismo. El marxismo fue para todos nosotros un instrumento que nos permitió analizar la sociedad, descubrir los orígenes de la pobreza, las causas de la existencia de países inmensamente ricos y países muy pobres.


El socialismo que cayó no es el nuestro, pero ¿por qué nos había entusiasmado tanto?


10. Imagínense cómo fuimos atacados cuando cayó el socialismo en los países de Europa del este y la URSS. Para los ideólogos del capitalismo había muerto el socialismo y junto con él el marxismo, la teoría que lo había inspirado.


11. ¿Cuál era nuestra respuesta? La respuesta de Eduardo Galeano, el famoso escritor uruguayo que algunos de ustedes han leído. ¿Qué dijo él?: “Nos han invitado a un entierro que no es el nuestro. Ese socialismo que murió, no es nuestro muerto, porque el socialismo que nosotros defendemos, y que nosotros queremos construir no es el socialismo que se construyó en la Unión Soviética, no es el socialismo burocrático estatista, represor en muchos casos, es un socialismo esencialmente democrático, con plena participación popular.


12. Pero, ¿por qué entonces el primer socialismo histórico había entusiasmado tanto a nuestra juventud si tenía tantos defectos?


13. ¿Qué conocíamos de la Unión Soviética? Sabíamos que con el heroísmo de su pueblo había sido capaz de detener la avanzada nazi y había jugado un papel importante en su derrota definitiva. Qué fue un gran estímulo y apoyo para los movimientos anticoloniales en Asia y África. Pero, sobre todo, que había logrado resolver los problemas de hambre, educación, salud de su pueblo. Fue todo eso lo que atrajo a mucha gente. En aquellos años no teníamos información de cosas negativas que fuimos conociendo después. Cuando estudié las obras completas de Lenin me di cuenta que el propio dirigente bolchevique tenía una visión crítica de lo que se estaba construyendo en la URSS.


14. Y yo quiero explicarles a ustedes como se fue desarrollando esa historia, porque creo que ustedes tienen que tener una serie de informaciones para aprender de esa experiencia, para no volver a cometer los mismos errores.


15. Ya decíamos que en primer lugar la revolución rusa fue el producto de la guerra imperialista, que los obreros y campesinos rusos empezaron a insubordinarse en las grandes ciudades y que su principal reivindicación era poner fin a la guerra. Construyeron organizaciones, los soviets o consejos de obreros y soldados. La mayoría de los soldados eran campesinos.


16. Lenin, que estaba exiliado en Suiza regresa en ese momento a Rusia y se encuentra con un proceso revolucionario en marcha. El análisis de la situación mundial en ese momento lo había convencido de que para resolver los problemas de la guerra, el hambre, la libertad, se necesitaba salir del capitalismo y construir el socialismo, pero sabía también que el pueblo ruso no era capaz de entender lo que era el socialismo. Convenció a su partido, el partido bolchevique, de hacer suyas las consignas de paz, tierra y libertad, y con ellas lograron ganarse el apoyo de los obreros y campesinos que estaban hartos de la guerra.


17. Al triunfar la situación de hambruna que heredaron era catastrófica. Las fábricas tenían que cerrar porque no había qué darle de comer a los obreros en la ciudad. Estos se vieron obligados a retornar al campo para poder alimentarse. Allí sus familias tenían una vaquita que les podía dar leche y otros alimentos. Fue tan crítica la situación que Lenin consideró necesario emplear las reservas de oro del país, para comprar alimento para el pueblo. Esta medida fue criticada por algunos camaradas radicales quienes sostenían que eso no estaba en el programa. Efectivamente no lo estaba, el oro debería haberse destinado a industrializar el país, pero Lenin les respondió: “Tenemos que salvar a los hombres, a los trabajadores, esa es la principal fuerza productiva que tenemos, ¿qué país vamos a construir si dejamos morir de hambre a nuestros trabajadores?” La forma en que se fue desenvolviendo la revolución fue cambiando muchas cosas.


18. Lenin plateó en su libro “El Estado y la Revolución” escrito en 1917 poco antes de la revolución socialista de octubre, que el estado revolucionario debía a pagarle un salario obrero a los funcionarios del estado, y creía que cualquiera empleada doméstica podría manejar el estado. Después se dio cuenta que habían cosas bastante complejas en el estado y tuvo que aceptar la contratación de especialistas burgueses, especialistas del régimen anterior y pagarles mucho más que un salario obrero. Sabiendo a los peligros que se exponía el proceso con esa medida, plateó la necesidad del control obrero sobre estos especialistas.

Lenin y la propiedad privada capitalista en la revolución rusa


19. Por otra parte, nunca fue intención de Lenin eliminar de un día para otro la propiedad capitalista, por el contrario, pensó ofrecerles a los capitalistas condiciones para seguir trabajando dentro de un régimen distinto, donde el poder había pasado a manos de los soviets de obreros y soldados.


20. La mejor prueba de que Lenin no se planteó eliminar las empresas privadas cuando su país comenzó a caminar al socialismo es el decreto sobre la publicidad, uno de los primeros decretos del gobierno soviético. Como los medios de comunicación habían pasado a manos del Estado, se dicta un decreto sobre la publicidad para que los capitalistas privados puedan publicitar sus productos en dichos medios. La concepción inicial de Lenin era el tránsito pacífico al socialismo donde sectores burgueses coexistirían con el poder revolucionario. Pero, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que no aceptó esta idea? No fue el gobierno soviético, fueron los propios capitalistas que no aceptaron las reglas de juego implantadas por el gobierno revolucionario y en lugar de concertar acuerdos para sacar al país del hambre y la destrucción luego de la guerra , decidieron lanzarse en una guerra civil para derrocar al gobierno soviético, apoyados por los ejércitos imperialistas que rodeaban a Rusia. Estalló así una guerra civil no deseada por los bolcheviques revolucionarios. Conocer esto es importante ya que aquí, en Venezuela, se están haciendo acuerdos con la burguesía o los dueños privados de las empresas y algunos sectores ultra radicales dicen que eso es contrario al socialismo.


21. El gobierno venezolano, por su parte, ha logrado determinados acuerdos con sectores burgueses. Cuando se analiza este problema no hay que olvidar el tema de la correlación de fuerzas. Mientras la burguesía se sienta fuerte y crea poder dominar la situación por las urnas o por las armas seguramente no estará dispuesta a colaborar con un proyecto revolucionario que vaya contra la lógica del capital. Pero, ¿qué podía hacer la burguesía venezolana luego de ser triplemente derrotada: fracasó el golpe militar de abril del 2002, no logró sus objetivos el paro empresarial de fines de ese año y ni el referendo de agosto del año del 2004? No le quedaba otra alternativa que irse del país o colaborar con el gobierno si éste le daba facilidades crediticias y le aseguraba mercado. Estos acuerdos implican por supuesto un peligro. La lógica del capital buscará imponerse siempre. Se dará una lucha constante por ver quién vence a quién. Estamos en el inicio de un largo proceso. El control del poder político, el control cambiario, una correcta política de créditos en la que los capitalistas reciben el préstamo siempre que acepten determinadas condiciones que fija el gobierno que produzcan para el mercado nacional creando fuentes de trabajo, que paguen impuestos, que colaboren con las comunidades aledañas, etcétera— son fórmulas que usa el gobierno bolivariano para hacer que los empresarios venezolanos medianos y pequeños se comprometan a colaborar con el programa del gobierno cuyo eje es eliminar la pobreza. Quienes empiezan a colaborar son precisamente estos sectores los que se vieron más afectados por la globalización neoliberal.


22. Pero, no hay que olvidar que se viene de una sociedad en que impera la lógica del capital, con una cultura que inclina tanto a los dueños de las empresas como a los trabajadores que en ellas laboran a la búsqueda de objetivos individualistas. Por eso el socialismo sólo logrará triunfar sobre el capitalismo si pone en marcha, junto a la transformación económica, la transformación cultural de la gente. En la medida en que las personas vayan percibiendo los efectos positivos del nuevo modelo económico que se está tratando de llevar adelante orientado por esta nueva lógica humanista y solidaria, en la medida en que vayan venciendo el individualismo, el consumismo, el afán de lucro en su propia práctica cotidiana, llegarán a las mismas conclusiones a las que Chávez llegó: que la única alternativa a las nefastas consecuencias del capitalismo neoliberal es el socialismo.


23. Y, teniendo claro que se trata de dos modelos económicos antagónicos, es fundamental que una parte importante de los recursos del estado se destinen a afianzar y desarrollar el sector estatal de la economía, ya que el control de las industrias estratégicas es la mejor forma de asegurar que triunfe la nueva lógica humanista y solidaria y se cumplan a cabalidad el plan de desarrollo nacional orientado a eliminar la pobreza.La setmana vinent més.


dilluns, 19 de setembre de 2005

ELECCIONS A ALEMANYA

FONT: Gara

El Partido de la Izquierda obtiene 54 escaños
El Partido de la Izquierda podría ocupar un puesto en el próximo Ejecutivo alemán una vez conocidos los resultados de las elecciones legislativas celebradas ayer en el país.

BERLIN-. En Partido de la Izquierda, nacido el pasado mes de julio, se ha hecho con 54 escaños y el 8,7 por ciento de los votos, una vez escrutadas el 100% de las papeletas. Los datos oficiales muestran los resultados obtenidos en 298 de los 299 distritos ya que la votación en el distrito de Dresde tendrá lugar el próximo 2 de octubre debido a la muerte de uno de los candidatos.

"La aventura valió la pena", ha indicado el líder del partido Oskar Lafontaine, antiguo ministro de los Socialdemócratas. "Hay una izquierda fuerte en el Parlamento alemán", ha añadido. El Partido de la Izquierda parece abocado a permanecer en la oposición una vez que la líder de la coalición Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU), Angela Merkel, y el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Gerhard Schroeder, rechazasen formar una coalición con ellos.

Lafontaine ha indicado que él tampoco trabajaría con Schroeder y ha insistido en que "no abandonaremos nuestras posiciones" respecto a su oposición al recorte de programas sociales planteado por el canciller Schroeder.

Tras las elecciones de 2002, los poscomunistas fueron eliminados del Bundestag, manteniendo sólo dos parlamentarios elegidos directamente por los electores en dos circunscripciones de Berlín. "Ahora finalmente tenemos algo que decir en el Parlamento", ha señalado Gerda Wachlow, un ama de casa del este de Berlín. "Si somos el tercer o el cuarto partido más fuerte no importa".

El partido se ha visto beneficiado por sus dos mediáticos líderes: Lafontaine y el más carismático dirigente ex comunista, Gregor Gysi, que indicó que incluso sin formar gobierno, tres partidos, los Socialdemócratas, Los Verdes y el Partido de la Izquierda mantendrían "una mayoría de izquierda" en el Parlamento.

Revista de prensa

Los electores alemanes sancionaron duramente a la líder de los Democristianos, Angela Merkel, en las elecciones legislativas de ayer, a pesar de que la coalición liderada por la candidata ganó los comicios por un estrecho margen, según considera la prensa alemana hoy.

"Este resultado es una debacle para las Uniones Cristianas y su candidata a la cancillería (Merkel)", considera el popular diario alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung", de corte conservador. "Nadie pensó que las Uniones Cristianas estarían lejos de su resultado en 2002", añade el periódico.

La "mujer del este obtuvo claramente menos votos" que el rival de Schroeder en 2002, el presidente de la Unión Cristiano Social (CSU), Edmund Stoiber", subraya el diario "Bild".

"Merkel ganó y a pesar de ello perdió", añade el rotativo más leído en el país, evocando la "derrota amarga" de la que aspira a ser la primera mujer canciller de Alemania.

El este de Alemania "sancionó a una candidata a la cancillería originaria de un Estado del ex bloque comunista", precisa el diario regional "Leipziger Volkszeitung".

"El futuro personal de Merkel es incierto", opina por su parte el "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", el diario alemán de mayor tirada tras ´Bild´.

"Una semana turbulenta espera a la CDU/CSU, durante la que todo va a ser revisado, incluso el lugar de Merkel", añade. "Se puede de forma legítima cuestionar si un gobierno formado en condiciones tan inciertas podrá durar cuatro años", opina por su parte el diario de centro-derecha "Frankfurter Rundschau".


divendres, 16 de setembre de 2005

Discurs del president de la República Bolivariana de Veneçuela Hugo Chávez a l´assemblea de la ONU

Discurso del presidente venezolano en la Sexagésima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Nueva York. 15 de septiembre de 2005

Descarrega´t aquí el discurs en audioHugo Chávez Frías

RebeliónExcelencias, amigas y amigos, muy buenas tardes:El propósito original de esta reunión ha sido desvirtuado totalmente. Se nos ha impuesto como centro del debate un mal llamado proceso de reformas, que relega a un segundo plano lo más urgente, lo que los pueblos del mundo reclaman con urgencia, como lo es la adopción de medidas para enfrentar los verdaderos problemas que obstaculizan e impiden los esfuerzos de nuestros países por el desarrollo y por la vida.Cinco años después de la Cumbre del Milenio, la cruda realidad es que la gran mayoría de las metas diseñadas, pese a que eran ya de por sí modestísimas, no serán alcanzadas.Pretendimos reducir a la mitad los 842 millones de hambrientos para el año 2015. Al ritmo actual la meta se lograría en el año 2215, ve a ver quién de nosotros estaríamos allí para celebrarlo, si es que la especie humana logra sobrevivir a la destrucción que amenaza nuestro medio ambiente.Habíamos proclamado la aspiración de lograr en el 2015 la enseñanza primaria universal. Al ritmo actual la meta se alcanzará después del año 2100, preparémonos pues para celebrarlo.Esto, amigas y amigos del mundo, nos lleva de manera irreversible a una amarga conclusión: las Naciones Unidas han agotado su modelo, y no se trata simplemente de proceder a una reforma, el siglo XXI reclama cambios profundos que sólo son posibles con una refundación de esta organización. Esto no sirve, hay que decirlo, es la pura verdad.Esas transformaciones, a las que desde Venezuela nos referimos, al mundo, tienen para nosotros, desde nuestro punto de vista dos tiempos: el inmediato, el de ahora mismo, y el de los sueños, el de la utopía; el primero está marcado por los acuerdos lastrados por el viejo esquema, no le rehuimos, y traemos, incluso, propuestas concretas dentro de ese modelo en el corto plazo. Pero el sueño de esa paz mundial, el sueño de un nosotros que no avergüence por el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la necesidad extrema, necesita –además de raíces– alas para volar. Necesitamos alas para volar, sabemos que hay una globalización neoliberal aterradora, pero también existe la realidad de un mundo interconectado que tenemos que enfrentar no como un problema sino como un reto, podemos, sobre la base de las realidades nacionales, intercambiar conocimientos, complementarnos, integrar mercados, pero al tiempo debemos entender que hay problemas que ya no tienen solución nacional, ni una nube radioactiva, ni los precios mundiales, ni una pandemia, ni el calentamiento del planeta o el agujero de la capa de ozono son problemas nacionales. Mientras avanzamos hacia un nuevo modelo de Naciones Unidas que haga cierto y suyo ese nosotros de los pueblos, hay cuatro reformas urgentes e irrenunciables que traemos a esta Asamblea, la primera, la expansión del Consejo de Seguridad tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países en desarrollo como nuevos miembros permanentes. La segunda, la necesaria mejora de los métodos de trabajo para aumentar la transparencia y no para disminuirla, para aumentar el respeto y no para disminuirlo, para aumentar la inclusión. La tercera, la supresión inmediata, seguimos diciéndolo desde hace seis años desde Venezuela, la supresión inmediata del veto en las decisiones del Consejo de Seguridad, ese vestigio elitesco es incompatible con la democracia, incompatible con la sola idea de igualdad y de democracia.Y en cuarto lugar el fortalecimiento del papel del Secretario General, sus funciones políticas en el marco de la diplomacia preventiva, debe ser consolidado. La gravedad de los problemas convoca a transformaciones profundas, las meras reformas no bastan para recuperar el nosotros que esperan los pueblos del mundo, más allá de las reformas reclamamos desde Venezuela la refundación de Naciones Unidas, y como bien sabemos en Venezuela, por las palabras de Simón Rodríguez, el Robinson de Caracas: “O inventamos o erramos”.En la reunión de enero pasado de este año 2005 estuvimos en el Foro Social Mundial en Porto Alegre, diferentes personalidades allí pidieron que la sede de Naciones Unidas saliera de Estados Unidos si es que continúan las violaciones a la legalidad internacional por parte de ese país. Hoy sabemos que nunca existieron armas de destrucción masiva en Iraq, el pueblo estadounidense siempre ha sido muy riguroso con la exigencia de la verdad a sus gobernantes, los pueblos del mundo también: nunca hubo armas de destrucción masiva y sin embargo, y por encima de Naciones Unidas, Iraq fue bombardeado, ocupado y continúa ocupado. Por eso proponemos a esta Asamblea que Naciones Unidas salga de un país que no es respetuoso con las propias resoluciones de esta Asamblea. Algunas propuestas han señalado a una Jerusalén convertida en ciudad internacional como una alternativa. La propuesta tiene la generosidad de proponer una respuesta al conflicto que vive Palestina, pero quizás tenga aristas que hagan difícil llevarlo a cabo. Por eso traemos aquí otra propuesta, anclada en la Carta de Jamaica, que escribió Simón Bolívar, el gran Libertador del Sur, en Jamaica, en 1815, hace 190 años. Ahí propuso Bolívar la creación de una ciudad internacional que sirviera de sede a la idea de unidad que planteaba. Bolívar era un soñador que soñó lo que son hoy nuestras realidades.Creemos que ya es hora de pensar en la creación de una ciudad internacional ajena a la soberanía de ningún Estado, con la fuerza propia de la moralidad de representar a las Naciones del mundo, pero esa ciudad internacional tiene que reequilibrar cinco siglos de desequilibrio. La nueva sede de Naciones Unidas tiene que estar en el Sur, “¡El Sur también existe!”, dijo Mario Benedetti. Esa ciudad que puede existir ya, o podemos inventarla, puede estar donde se crucen varias fronteras o en un territorio que simbolice al mundo, nuestro Continente está en disposición de ofrecer ese suelo sobre el que edificar el equilibrio del universo del que habló Bolívar en 1825.Señoras, señores, enfrentamos hoy una crisis energética sin precedentes, en el mundo, en la que se combinan peligrosamente un imparable incremento del consumo energético, la incapacidad de aumentar la oferta de hidrocarburos y la perspectiva de una declinación en las reservas probadas de combustibles fósiles. Comienza a agotarse el petróleo.Para el 2020 la demanda diaria de petróleo será de 120 millones de barriles, con lo cual, incluso sin tener en cuenta futuros crecimientos, se consumiría en 20 años una cifra similar a todo el petróleo que ha gastado la humanidad hasta el momento, lo cual significará, inevitablemente, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono que, como se sabe incrementa cada día la temperatura de nuestro planeta.Katrina ha sido un doloroso ejemplo de las consecuencias que puede traer al hombre ignorar estas realidades. El calentamiento de los océanos es, a su vez, el factor fundamental detrás del demoledor incremento en la fuerza de los huracanes que hemos visto en los últimos años. Valga la ocasión para transmitir una vez más nuestro dolor y nuestro pesar al pueblo de Estados Unidos, que es un pueblo hermano de los pueblos de América también, y de los pueblos del mundo.Es práctica y éticamente inadmisible sacrificar a la especie humana invocando de manera demencial la vigencia de un modelo socioeconómico con una galopante capacidad destructiva. Es suicida insistir en diseminarlo e imponerlo como remedio infalible para los males de los cuales es, precisamente, el principal causante.Hace poco el señor Presidente de Estados Unidos asistió a una reunión de la Organización de Estados Americanos, a proponerle a la América Latina y al Caribe incrementar las políticas de mercado, la apertura de mercado, es decir, el neoliberalismo, cuando esa es precisamente la causa fundamental de los grandes males y las grandes tragedias que viven nuestros pueblos: el capitalismo neoliberal, el Consenso de Washington lo que ha generado es mayor grado de miseria, de desigualdad y una tragedia infinita a los pueblos de este continente.Ahora más que nunca necesitamos, señor Presidente, un nuevo orden internacional, recordemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sexto período extraordinario de sesiones, celebrado en 1974, algunos de quienes están aquí no habían nacido, seguramente, o estaban muy pequeños.En 1974, hace 31 años adoptó la declaración y el programa de acción sobre un nuevo Orden Económico Internacional, junto con el plan de acción la Asamblea General adoptó el 14 de diciembre de aquel año 1974 la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados que concretó el Nuevo Orden Económico Internacional, siendo aprobada por mayoría aplastante de 120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones –esto era cuando se votaba en Naciones Unidas–, porque ahora aquí no se vota, ahora aquí se aprueban documentos como este documento que yo denuncio a nombre de Venezuela, como írrito, nulo e ilegal, se aprobó violando la normativa de las Naciones Unidas, ¡no es válido este documento!, habrá que discutir este documento, el Gobierno de Venezuela lo va a hacer conocer al mundo, pero nosotros no podemos aceptar la dictadura abierta y descarada en Naciones Unidas, estas cosas son para discutirlas y para eso hago un llamado muy respetuoso, a mis colegas los Jefes de Estado y los Jefes de Gobierno.Ahora me reunía con el presidente Néstor Kirchner y bueno, yo sacaba el documento, este documento fue entregado cinco minutos antes, ¡sólo en inglés!, a nuestros delegados y se aprobó con un martillazo dictatorial, que denuncio ante el mundo como ilegal, írrito, nulo e ilegítimo.Oíganme una cosa, señor Presidente, si nosotros vamos a aceptar esto, es que estamos perdidos, ¡apaguemos la luz y cerremos las puertas y cerremos las ventanas! Sería lo último: que aceptemos la dictadura aquí en este salón.Ahora más que nunca –decíamos– requerimos retomar, retomar cosas que se quedaron en el camino, como la propuesta aprobada en esta Asamblea en 1974 de un Nuevo Orden Económico Internacional, para recordar algo, digamos lo siguiente, el Artículo 2 del texto de aquella carta, confirma el derecho de los estados de nacionalizar las propiedades y los recursos naturales que se encontraban en manos de inversores extranjeros, proponiendo igualmente la creación de carteles de productores de materias primas. En su Resolución 3.201 de mayo de 1974, expresó la determinación de trabajar con urgencia para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional basado –oiganme bien, os ruego– “en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el interés común y la cooperación entre todos los estados cualesquiera que sean sus sistemas económicos y sociales, que corrija las desigualdades y repare las injusticias entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y asegure a las generaciones presentes y futuras, la paz, la justicia y un desarrollo económico y social que se acelere a ritmo sostenido”, cierro comillas, estaba leyendo parte de aquella Resolución histórica de 1974.El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Breton Woods.Creo que el Presidente de Estados Unidos habló aquí durante unos 20 minutos el día de ayer, según me han informado, yo pido permiso, Excelencia, para terminar mi alocución.El objetivo del Nuevo Orden Económico Internacional era modificar el viejo orden económico concebido en Breton Woods en 1944, y que tendría una vigencia hasta 1971, con el derrumbamiento del sistema monetario internacional: sólo buenas intenciones, ninguna voluntad para avanzar por ese camino, y nosotros creemos que ese era, y ese sigue siendo el camino.Hoy reclamamos desde los pueblos, en este caso el pueblo de Venezuela, un nuevo orden económico internacional, pero también resulta imprescindible un nuevo orden político internacional, no permitamos que un puñado de países intente reinterpretar impunemente los principios del Derecho Internacional para dar cabida a doctrinas como la “Guerra Preventiva”, ¡vaya que nos amenazan con la guerra preventiva!, y la llamada ahora “Responsabilidad de Proteger”, pero hay que preguntarse quién nos va a proteger, cómo nos van a proteger.Yo creo que uno de los pueblos que requiere protección es el pueblo de Estados Unidos, demostrado ahora dolorosamente con la tragedia de Katrina: no tiene gobierno que lo proteja de los desastres anunciados de la naturaleza, si es que vamos a hablar de protegernos los unos a los otros; estos son conceptos muy peligrosos que van delineando el imperialismo, van delineando el intervencionismo y tratan de legalizar el irrespeto a la soberanía de los pueblos, el respeto pleno a los principios del Derecho Internacional y a la Carta de las Naciones Unidas deben constituir, señor Presidente, la piedra angular de las relaciones internacionales en el mundo de hoy, y la base del nuevo orden que propugnamos.Permítanme una vez más, para ir concluyendo, citar a Simón Bolívar, nuestro Libertador, cuando habla de la integración del mundo, del Parlamento Mundial, de un Congreso de parlamentarios, hace falta retomar muchas propuestas como la bolivariana. Decía Bolívar en Jamaica, en 1815, ya lo citaba, leo una frase de su Carta de Jamaica: “Qué bello sería que el istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos, ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, de los reinos, a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra, con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración.” Urge enfrentar de manera eficaz, ciertamente, al terrorismo internacional, pero no usándolo como pretexto para desatar agresiones militares injustificadas y violatorias del Derecho Internacional, que se han entronizado como doctrina después del 11 de septiembre. Sólo una estrecha y verdadera cooperación, y el fin de los dobles raseros que algunos países del Norte aplican al tema del terrorismo, podrán acabar con este horrible flagelo.Señor Presidente:En apenas 7 años de Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano puede exhibir importantes conquistas sociales y económicas.Un millón 406 mil venezolanos aprendieron a leer y a escribir en año y medio, nosotros somos 25 millones aproximadamente y, en escasas semanas el país, dentro de pocos días, podrá declararse libre de analfabetismo, y tres millones de venezolanos antes excluidos por causa de la pobreza, fueron incorporados a la educación primaria, secundaria y universitaria.Diecisiete millones de venezolanos y venezolanas –casi el 70% de la población- reciben, por primera vez en la historia, asistencia médica gratuita, incluidos los medicamentos y, en unos pocos años, todos los venezolanos tendrán acceso gratuito a una atención médica por excelencia.Se suministran hoy más de 1 millón 700 mil toneladas de alimentos a precios módicos a 12 millones de personas, casi la mitad de los venezolanos, un millón de ellos lo reciben gratuitamente, de manera transitoria. Estas medidas han generado un alto nivel de seguridad alimentaria a los más necesitados.Señor Presidente, se han creado más de 700 mil puestos de trabajo, reduciéndose el desempleo en 9 puntos porcentuales, todo esto en medio de agresiones internas y externas, que incluyeron un golpe militar facturado en Washington, y un golpe petrolero facturado también en Washington, pese a las conspiraciones, a las calumnias del poder mediático, y la permanente amenaza del imperio y sus aliados, que hasta estimula el magnicidio. El único país donde una persona se puede dar el lujo de pedir el magnicidio de un Jefe de Estado, es Estados Unidos, como ocurrió hace poco con un reverendo llamado, Patt Robertson muy amigo de la Casa Blanca: pidió públicamente ante el mundo mi asesinato y anda libre, ¡ese es un delito internacional!, ¡terrorismo internacional!Pues bien, nosotros lucharemos por Venezuela, por la integración latinoamericana y por el mundo.Reafirmamos aquí en este salón nuestra infinita fe en el hombre, hoy sediento de paz y de justicia para sobrevivir como especie. Simón Bolívar, padre de nuestra Patria y guía de nuestra Revolución, juró no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta ver a la América libre. No demos nosotros descanso a nuestros brazos, ni reposo a nuestras almas hasta salvar la humanidad.Señores, muchísimas gracias.


dilluns, 12 de setembre de 2005

Les guerres menteixen per Eduardo Galeano

“- Pero el motivo... –indagó el señor Duval–. Un hombre no mata por nada. —¿El motivo? –contestó Ellery, encogiéndose de hombros–. Usted ya conoce el motivo.”Ellery Queen. Aventuras en la Mansión de las Tinieblas.Las guerras dicen que ocurren por nobles razones: la seguridad internacional, la dignidad nacional, la democracia, la libertad, el orden, el mandato de la civilización o la voluntad de Dios.

Ninguna tiene la honestidad de confesar: “Yo mato para robar”.***

No menos de tres millones de civiles murieron en el Congo a lo largo de la guerra de cuatro años que está en suspenso desde fines de 2002.

Murieron por el coltan, pero ni ellos lo sabían. El coltan es un mineral raro, y su raro nombre designa la mezcla de dos raros minerales llamados columbita y tantalita. Poco o nada valía el coltan, hasta que se descubrió que era imprescindible para la fabricación de teléfonos celulares, naves espaciales, computadoras y misiles; y entonces pasó a ser más caro que el oro.

Casi todas las reservas conocidas de coltan están en las arenas del Congo. Hace más de cuarenta años, Patricio Lumumba fue sacrificado en un altar de oro y diamantes. Su país vuelve a matarlo cada día. El Congo, país pobrísimo, es riquísimo en minerales, y ese regalo de la naturaleza se sigue convirtiendo en maldición de la historia.***

Los africanos llaman al petróleo “mierda del Diablo”.

En 1978 se descubrió petróleo en el sur de Sudán. Siete años después, se sabe que las reservas llegan a más del doble, y la mayor cantidad yace al oeste del país, en la región de Darfur.

Allí ha ocurrido recientemente, y sigue ocurriendo, otra matanza. Muchos campesinos negros, dos millones según algunas estimaciones, han huido o han sucumbido, por bala, cuchillo o hambre, al paso de las milicias árabes que el gobierno respalda con tanques y helicópteros.

Esta guerra se disfraza de conflicto étnico y religioso entre los pastores árabes, islámicos, y los labriegos negros, cristianos y animistas. Pero ocurre que las aldeas incendiadas y los cultivos arrasados estaban donde ahora empiezan a estar las torres petroleras que perforan la tierra.***

La negación de la evidencia, injustamente atribuida a los borrachos, es la más notoria costumbre del presidente del planeta, que gracias a Dios no bebe una gota.

Él sigue afirmando, un día sí y otro también, que su guerra de Irak no tiene nada que ver con el petróleo.

“Nos han engañado ocultando información sistemáticamente”, escribía desde Irak, allá por 1920, un tal Lawrence de Arabia: “El pueblo de Inglaterra ha sido llevado a Mesopotamia para caer en una trampa de la que será difícil salir con dignidad y con honor”.

Yo sé que la historia no se repite; pero a veces dudo.***

¿Y la obsesión contra Chávez? ¿Nada tiene que ver con el petróleo de Venezuela esta frenética campaña que amenaza matar, en nombre de la democracia, al dictador que ha ganado nueve elecciones limpias?

Y los continuos gritos de alarma por el peligro nuclear iraní, ¿nada tienen que ver con el hecho de que Irán contenga una de las reservas de gas más ricas del mundo? Y si no, ¿cómo se explica eso del peligro nuclear? ¿Fue Irán el país que descargó las bombas nucleares sobre la población civil de Hiroshima y Nagasaki?***

La empresa Bechtel, con sede en California, había recibido en concesión, por 40 años, el agua de Cochabamba. Toda el agua, incluyendo el agua de las lluvias. No bien se instaló, triplicó las tarifas. Una pueblada estalló, y la empresa tuvo que irse de Bolivia.

El presidente Bush se apiadó de la expulsada, y la consoló otorgándole el agua de Irak.

Muy generoso de su parte. Irak no sólo es digno de aniquilación por su fabulosa riqueza petrolera: este país, regado por el Tigris y el Éufrates, también merece lo peor porque es la más rica fuente de agua dulce de todo el Oriente Medio.***

El mundo está sediento. Los venenos químicos pudren los ríos y las sequías los exterminan, la sociedad de consumo consume cada vez más agua, el agua es cada vez menos potable y cada vez más escasa. Todos lo dicen, todos lo saben: las guerras del petróleo serán, mañana, guerras del agua.

En realidad, las guerras del agua ya están ocurriendo.

Son guerras de conquista, pero los invasores no echan bombas ni desembarcan tropas. Viajan vestidos de civil estos tecnócratas internacionales que someten a los países pobres a estado de sitio y exigen privatización o muerte. Sus armas, mortíferos instrumentos de extorsión y de castigo, no hacen bulto ni meten ruido.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dos dientes de la misma pinza, impusieron, en estos últimos años, la privatización del agua en 16 países pobres. Entre ellos, algunos de los más pobres del mundo, como Benín, Níger, Mozambique, Ruanda, Yemen, Tanzania, Camerún, Honduras, Nicaragua… El argumento era irrefutable: o entregan el agua o no habrá clemencia con la deuda ni préstamos nuevos.

Los expertos también tuvieron la paciencia de explicar que no hacían eso por desmantelar soberanías, sino por ayudar a la modernización de los países hundidos en el atraso por la ineficiencia del Estado. Y si las cuentas del agua privatizada resultaban impagables para la mayoría de la población, tanto mejor: a ver si así se despertaba por fin su dormida voluntad de trabajo y de superación personal.***En la democracia, ¿quién manda? ¿Los funcionarios internacionales de las altas finanzas, votados por nadie?

A fines de octubre del año pasado, un plebiscito decidió el destino del agua en Uruguay. La gran mayoría de la población votó, por abrumadora mayoría, confirmando que el agua es un servicio público y un derecho de todos.

Fue una victoria de la democracia contra la tradición de impotencia, que nos enseña que somos incapaces de gestionar el agua ni nada; y contra la mala fama de la propiedad pública, desprestigiada por los políticos que la han usado y maltratado como si lo que es de todos fuera de nadie.

El plebiscito de Uruguay no tuvo ninguna repercusión internacional. Los grandes medios de comunicación no se enteraron de esta batalla de la guerra del agua, perdida por los que siempre ganan; y el ejemplo no contagió a ningún país del mundo. Éste fue el primer plebiscito del agua y hasta ahora, que se sepa, fue también el último.


dissabte, 10 de setembre de 2005

RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL D´EUiA SOBRE L´ESTATUT

Resolució del Consell Nacional d’EUiA (7 de setembre de 2.005)

Aprovada per 63 vots a favor, 5 en contra i 9 abstencionsEl Consell Nacional d’EUiA s’ha reunit per analitzar la fase actual en que es troba la proposta de Nou Estatut, després del dictamen del Consell Consultiu, i a poques setmanes del debat al Ple del Parlament de Catalunya, acordant la següent resolució:1.- EUiA ha defensat, des de l’inici del procés d’elaboració, un Nou Estatut que sigui un instrument per a què les persones visquin millor, per aconseguir noves competències i blindar-les jurídicament, per a millorar el sistema de finançament i per avançar en els drets nacionals en un Estat plurinacional.2.- La 4a Assemblea Nacional d’EUiA va analitzar que al projecte d’Estatut, en la seva primera lectura, va trobar que hi havia uns objectius principals aconseguits:“augment de les competències, blindatge de les actuals i les noves per evitar interferències de l’Estat. Nou sistema de finançament, amb Agència Tributària pròpia. Inclusió de nous drets de ciutadania per millorar la vida quotidiana, i incorporar valors com la pau, la memòria històrica. Establir un marc català de relacions laborals. Catalunya com a nació, del seu autogovern i que els poders de la Generalitat emanen del poble, que té el dret a decidir el seu futur. Relació bilateral (Comissió Generalitat-Estat) amb l’Estat espanyol, que no exclou mecanismes multilaterals. Incorporar a tot l’Éstatut l’impacte de gènere (drets, competències, llenguatge...). Ajuntaments com institucions de Catalunya i del principi d’autonomia municipal. Equiparació del català al castellà: dret i deure de conèixer el català; unitat de la llengua i relacions amb la resta de territoris de parla catalana. Participació de Catalunya a la UE. Mecanismes de participació ciutadana.”3.- Per EUiA el fet que l’Estatut hagi de ser aprovat a les Corts Espanyoles com a Llei Orgànica Espanyola i, també, amb la Constitució vigent, suposen clares limitacions en el camí d’avançar --més encara-- en la capacitat de decisió sobirana de Catalunya, com ha quedat reflectit en el Dictamen del Consell Consultiu, tot i que el text estatutari suposa una millora de competències, drets i finançament respecte l’Estatut de 1979.

EUiA continuarà treballant per superar aquests obstacles i contribuint a canviar l’actual correlació de forces.5.- Per EUiA, el text sorgit de la Ponència parlamentària és un clar avenç pel que fa als drets de les persones, l’autogovern de Catalunya i per obrir una perspectiva federal a l’Estat Espanyol. També hi ha aspectes que progressen moderadament en la capacitat de decisió, especialment, en matèria de finançament i fiscalitat, i no s’ha inclòs el dret democràtic a la lliure determinació de Catalunya.6.- EUiA ha expressat en diversos moments del procés --i torna a fer-ho ara-- la seva preocupació per la gran distància, el desconcert i el cansament, d’una part molt important de la ciutadania respecte de la reforma de l’Estatut. Molts són els factors que han portat a aquesta situació de llunyania de la reforma i de desconeixement dels continguts. De continuar per aquest camí, pot aprovar-se institucionalment l’Estatut, però pot tenir serioses dificultats en la participació dels catalans i catalanes quan siguin convocats a referèndum.7.- Per EUiA és urgent impulsar una àmplia informació dels continguts i promoure una gran mobilització de la societat catalana pel Nou Estatut. Per la qual cosa, per EUiA és fa necessari que les forces del Govern superin els debats de les diferències, dels titulars i de les identitats partidistes, per passar a l’explicació i a la publicitat --arreu de Catalunya— de la necessitat del Nou Estatut, i de com influirà en la seva vida quotidiana i del seu país.

EUiA, com va acordar la 4a Assemblea Nacional, està compromesa en divulgar i fer pedagogia sobre el Nou Estatut, especialment entre els treballadors i les treballadores.7.- Per EUiA políticament cal aconseguir el Nou Estatut, amb visió estratègica i pensant en el futur de les persones i del país. Però tant important és l’aprovació pels seus continguts del Nou Estatut a Catalunya com, també, per frenar les estratègies de la dreta catalana i espanyola. CiU no ha estat interessada en la seva aprovació i el PP combat qualsevol avenç en el terreny dels drets dels pobles i les persones. L’oposició de dretes a Catalunya i el PP a Espanya, han fet, fan i faran, del debat de l’Estatut una eina per intentar frustrar el desenvolupament de l’Acord del Tinell, per intentar fer caure el govern catalanista i d’esquerres i per erosionar el President de la Generalitat.6.- EUiA defensa la necessitat de continuar desenvolupant, globalment, l’Acord del Tinell i donar resposta a les estratègies de la dreta. És per això, i pel que fa a l’Estatut, el pacte signat entre PSC, ERC i ICV-EUiA diu “les forces polítiques que subscriuen aquest pacte de govern s’esforçaran per tal que l’aprovació final del textos elaborats compti en la Cambra catalana amb el vot favorable del nombre més ampli possible de diputats i diputades”.

Per la qual cosa EUiA creu necessari que, com a primer pas, les forces polítiques i els grups parlamentaris de la majoria han de reunir-se per tal de presentar les esmenes que garanteixen aquest compromís i tenint en compte el dictamen del Consell Consultiu.7.- EUiA aquest 11 de setembre --i en el període d’esmenes-- tal i com va acordar a la 4a Assemblea Nacional, “Tot i facilitat el consens per l’aprovació de l’Estatut, EUiA treballarà per donar a conèixer millor les seves propostes sobre la qüestió nacional” i “que un veritable progrés de la llibertat de Catalunya ha de basar-se en el dret democràtic d’autodeterminació, per tant cal incorporar-ho a l’Estatut i a la Constitució”.

Per la qual cosa, EUiA defensarà que cal incorporar al Preàmbul del Nou Estatut el vot particular de la Coalició ICV-EUiA que defensa “el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat”.8.- EUiA va proposar a IU-Federal la convocatòria d’una reunió de les forces nacionalistes i d’esquerres per avançar en la reforma de la Constitució.

En aquest sentit, és positiu l’acord de la Permanent Federal del passat 5 de setembre, on IU es compromet a “Treballar per a proposar una Declaració per un Estat Federal amb totes les forces que estan impulsant la reforma dels estatuts”.9.- En l’actual conjuntura política a Catalunya i Espanya no només les forces d’esquerres catalanes ens juguem molt. Tot just s’ha iniciat un llarg camí i lluites per a millorar les condicions de vida i dels drets dels treballadors i les treballadores, de la gent jove i de la democràcia, i per tant cal estar a l’alçada.

És per això, que EUiA i la coalició ICV-EUiA han de continuarà contribuint a cercar el consens i els punts comuns que permetin impulsar més les polítiques de canvis polítics iniciats i que van produir-se primer a Catalunya i després a Espanya.