Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Resolució del Consell Nacional d’EUiA (7 de setembre de 2.005)

Aprovada per 63 vots a favor, 5 en contra i 9 abstencionsEl Consell Nacional d’EUiA s’ha reunit per analitzar la fase actual en que es troba la proposta de Nou Estatut, després del dictamen del Consell Consultiu, i a poques setmanes del debat al Ple del Parlament de Catalunya, acordant la següent resolució:1.- EUiA ha defensat, des de l’inici del procés d’elaboració, un Nou Estatut que sigui un instrument per a què les persones visquin millor, per aconseguir noves competències i blindar-les jurídicament, per a millorar el sistema de finançament i per avançar en els drets nacionals en un Estat plurinacional.2.- La 4a Assemblea Nacional d’EUiA va analitzar que al projecte d’Estatut, en la seva primera lectura, va trobar que hi havia uns objectius principals aconseguits:“augment de les competències, blindatge de les actuals i les noves per evitar interferències de l’Estat. Nou sistema de finançament, amb Agència Tributària pròpia. Inclusió de nous drets de ciutadania per millorar la vida quotidiana, i incorporar valors com la pau, la memòria històrica. Establir un marc català de relacions laborals. Catalunya com a nació, del seu autogovern i que els poders de la Generalitat emanen del poble, que té el dret a decidir el seu futur. Relació bilateral (Comissió Generalitat-Estat) amb l’Estat espanyol, que no exclou mecanismes multilaterals. Incorporar a tot l’Éstatut l’impacte de gènere (drets, competències, llenguatge...). Ajuntaments com institucions de Catalunya i del principi d’autonomia municipal. Equiparació del català al castellà: dret i deure de conèixer el català; unitat de la llengua i relacions amb la resta de territoris de parla catalana. Participació de Catalunya a la UE. Mecanismes de participació ciutadana.”3.- Per EUiA el fet que l’Estatut hagi de ser aprovat a les Corts Espanyoles com a Llei Orgànica Espanyola i, també, amb la Constitució vigent, suposen clares limitacions en el camí d’avançar --més encara-- en la capacitat de decisió sobirana de Catalunya, com ha quedat reflectit en el Dictamen del Consell Consultiu, tot i que el text estatutari suposa una millora de competències, drets i finançament respecte l’Estatut de 1979.

EUiA continuarà treballant per superar aquests obstacles i contribuint a canviar l’actual correlació de forces.5.- Per EUiA, el text sorgit de la Ponència parlamentària és un clar avenç pel que fa als drets de les persones, l’autogovern de Catalunya i per obrir una perspectiva federal a l’Estat Espanyol. També hi ha aspectes que progressen moderadament en la capacitat de decisió, especialment, en matèria de finançament i fiscalitat, i no s’ha inclòs el dret democràtic a la lliure determinació de Catalunya.6.- EUiA ha expressat en diversos moments del procés --i torna a fer-ho ara-- la seva preocupació per la gran distància, el desconcert i el cansament, d’una part molt important de la ciutadania respecte de la reforma de l’Estatut. Molts són els factors que han portat a aquesta situació de llunyania de la reforma i de desconeixement dels continguts. De continuar per aquest camí, pot aprovar-se institucionalment l’Estatut, però pot tenir serioses dificultats en la participació dels catalans i catalanes quan siguin convocats a referèndum.7.- Per EUiA és urgent impulsar una àmplia informació dels continguts i promoure una gran mobilització de la societat catalana pel Nou Estatut. Per la qual cosa, per EUiA és fa necessari que les forces del Govern superin els debats de les diferències, dels titulars i de les identitats partidistes, per passar a l’explicació i a la publicitat --arreu de Catalunya— de la necessitat del Nou Estatut, i de com influirà en la seva vida quotidiana i del seu país.

EUiA, com va acordar la 4a Assemblea Nacional, està compromesa en divulgar i fer pedagogia sobre el Nou Estatut, especialment entre els treballadors i les treballadores.7.- Per EUiA políticament cal aconseguir el Nou Estatut, amb visió estratègica i pensant en el futur de les persones i del país. Però tant important és l’aprovació pels seus continguts del Nou Estatut a Catalunya com, també, per frenar les estratègies de la dreta catalana i espanyola. CiU no ha estat interessada en la seva aprovació i el PP combat qualsevol avenç en el terreny dels drets dels pobles i les persones. L’oposició de dretes a Catalunya i el PP a Espanya, han fet, fan i faran, del debat de l’Estatut una eina per intentar frustrar el desenvolupament de l’Acord del Tinell, per intentar fer caure el govern catalanista i d’esquerres i per erosionar el President de la Generalitat.6.- EUiA defensa la necessitat de continuar desenvolupant, globalment, l’Acord del Tinell i donar resposta a les estratègies de la dreta. És per això, i pel que fa a l’Estatut, el pacte signat entre PSC, ERC i ICV-EUiA diu “les forces polítiques que subscriuen aquest pacte de govern s’esforçaran per tal que l’aprovació final del textos elaborats compti en la Cambra catalana amb el vot favorable del nombre més ampli possible de diputats i diputades”.

Per la qual cosa EUiA creu necessari que, com a primer pas, les forces polítiques i els grups parlamentaris de la majoria han de reunir-se per tal de presentar les esmenes que garanteixen aquest compromís i tenint en compte el dictamen del Consell Consultiu.7.- EUiA aquest 11 de setembre --i en el període d’esmenes-- tal i com va acordar a la 4a Assemblea Nacional, “Tot i facilitat el consens per l’aprovació de l’Estatut, EUiA treballarà per donar a conèixer millor les seves propostes sobre la qüestió nacional” i “que un veritable progrés de la llibertat de Catalunya ha de basar-se en el dret democràtic d’autodeterminació, per tant cal incorporar-ho a l’Estatut i a la Constitució”.

Per la qual cosa, EUiA defensarà que cal incorporar al Preàmbul del Nou Estatut el vot particular de la Coalició ICV-EUiA que defensa “el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat”.8.- EUiA va proposar a IU-Federal la convocatòria d’una reunió de les forces nacionalistes i d’esquerres per avançar en la reforma de la Constitució.

En aquest sentit, és positiu l’acord de la Permanent Federal del passat 5 de setembre, on IU es compromet a “Treballar per a proposar una Declaració per un Estat Federal amb totes les forces que estan impulsant la reforma dels estatuts”.9.- En l’actual conjuntura política a Catalunya i Espanya no només les forces d’esquerres catalanes ens juguem molt. Tot just s’ha iniciat un llarg camí i lluites per a millorar les condicions de vida i dels drets dels treballadors i les treballadores, de la gent jove i de la democràcia, i per tant cal estar a l’alçada.

És per això, que EUiA i la coalició ICV-EUiA han de continuarà contribuint a cercar el consens i els punts comuns que permetin impulsar més les polítiques de canvis polítics iniciats i que van produir-se primer a Catalunya i després a Espanya.