Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


El Dissabte 15 de d’octubre al Centre Garcilaso (C/ Joan de Garay, 116-118) es va dur a terme un acte sobre emancipació juvenil " Joves i Emancipació ". La jornada, que es celebrà de les 9 30 a 14 hores, analitzà des de la perspectiva de diverses entitats juvenils de la ciutat els problemes de la joventut per aconseguir un treball i un habitatge digne.Les ponències van córrer a càrrec de Pau Serracant (sociòleg), Toni Salvadó (sociòleg) i Jofre Villanueva (Secretari General del Moviment Laic i Progressista).Tot seguit es va fer un acte al carrer (Acció BCJ : 30 m2) i es va passar al treball per àrees (treball i habitatge), on Joves d’EUiA va exposar i proposar l’experiència de les cooperatives per a l’habitatge assequible i de qualitat (Ponència de l’experiència col•lectivista als anys vuitanta i noranta a St. Joan Despí ).Finalment es van posar en plenari les idees principals en comú, amb una molt bona acceptació de la proposta de Joves EUiA.