Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


En els pressupostos de l’estat pel 2006 hi ha hagut un important increment en l’apartat de R+D (Recerca i Desenvolupament), però com és que el 26 % d’aquest fons va a parar a R+D militar?



Aquest fons per R+D militar ha experimentat un augment respecte el 2005 del 27% de 1683,89 milions d´Euros aquesta xifra és el resultat de sumar el pressupost de recerca

centralitzat des del Ministeri de Defensa, que ascendeix a 325,88 milions d´euros, amb els avançaments que facilita el Ministeri d´Indústria, Comerç i Turisme, que per a l´any 2006 estan pressupostats en 1358,01 milions d´euros. La pràctica totalitat d´aquests fons es destinen al disseny i construcció o modernització de nou tipus diferents d´armament de caràcter clarament ofensiu, fel que no lliga amb la declarada “vocació humanitària” de l´exèrcit espanyol. I van a parar, per tant, a companyies especialitzades en la fabricació d´armes. Només una d´elles, General Dynamics, que es compta entre els cinc principals proveïdors del Pentàgon, rebrà de l´Estat espanyol uns recursos per a R+D militar superiors als que el nostre país dedica, per exemple, a recerca sanitària.



Finalment cal destacar que, segons dades del darrer informe publicat per l´OCDE, Espanya és l’estat de la UE –i el segon desenvolupat, superat tan sols pels EUA- que més esforç dedica a R+D militar, mesurat en percentatge del PIB.



No entenem com un partit polític pot trair d’aquesta manera als votants contradient el seu propi programa electoral i treballant més per la guerra afavorint més la investigació militar que no pas la investigació en sanitat (un 4,4 % del pressupost en R+D), la medioambiental (un 0,2 %) o la investigació científica dels grups d´investigació de les Universitats i el CSIC (un 9,2 % inferior al de l’any 2005).





Per això diem prou despesa militar! Més despesa en Sanitat i Educació pública.




Dades extretes de: Informe sobre el projecte de pressupostos per a la R+D civil i militar a l’estat espanyol (2006) fundació per la pau