Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Confrontat a una revolta nascuda de l´acumulació de desigualtats i discriminacions, als suburbis i els barris pobres, el Govern Francès, acaba de superar una nova etapa, d´extrema gravetat, en l´escalada de seguretat. Ni tansols al maig del ´68, en una situació molt més dramàtica, es va utilitzar una llei d´excepció per part dels poders públics. La proclamació de l´estat d´urgència respon a una revolta, les causes de la qual són profundes i ben conegudes, sobre l´únic terreny de la repressió.Més enllà del missatge simbolic desastrós, que alimentarà la referència a la guerra d´Algèria, ja no es tracta només d´un “apaga-focs”, sinó d´una lògica de guerra. De fet el govern ha mentit. La llei del 3 d´abril de 1955 autoritza: les prohibicions d´estància per “tota persona que pretengui obstaculitzar, de qualsevol manera, l´acció dels poders públics”, l´assignació de residència per “tota persona [...] l´activitat de la qual es demostri perillosa per la seguretat i l´ordre public”, el tancament dels “llocs de reunió de qualsevol naturalesa” i la prohibició de “reunions amb l´objectiu de provocar o mantenir el desordre”. El govern, fins i tot, ha previst registres de nit. Pot, a més, fer “prendre totes les mesures per assegurar el control de la premsa i de les publicacions de qualsevol naturalesa” i donar competències a les juridiccions militars, en detrmient dels jutges ordinaris.Aturar les violències i reestablir la solidartat als suburbis, és una necessitat. I això implica sotmetre´ls a una legislació d´excepció heretada del període colonial? Sabem on porta aquest cicle tan ben conegut, que encadena provocacions i repressió, i quins resultats podem obtenir.Els suburbis no necessiten un estat d´excepció: necessiten, desesperadament, justicia, respecte i igualtat.Paris, a 8 de novembre del 2005.Signen:Alternative Citoyenne, ATMF, CEDETIM, Comité des sans-logis, CRLDHT, Fédération syndicale unitaire, Ligue communiste révolutionnaire, Ligue des droits de l’Homme, MRAP, Parti Communiste Français, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, Union syndicale Solidaires, Les Verts.