Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Davant de la notícia que avui Pasqual Maragall anunciaria canvis al govern, ICV-EUiA ha mantingut una reunió per tal d’analitzar la situació i prendre’n posició.


EUiA, en aquesta reunió, ha manifestat que:  • EUiA no comparteix ni el fons ni la forma ni el moment en què el President de la Generalitat ha dut a terme la remodelació del Govern.
  • EUiA considera injust el cessament del Conseller Salvador Milá. La Conselleria de Medi Ambient i Habitatge estava aplicant correctament l’Acord del Tinell i per primera vegada s’està duent a terme una política d’esquerres des de la conselleria esmentada. Aquesta política es mantindrà malgrat el canvi de persona.
  • EUiA respecta la facultat de nomenar i cessar consellers que legalment correspon al President. Tot i això, considera que aquesta elecció correspon a acords i criteris polítics que s’haurien d’haver tingut en compte abans d’executar el cessament.
  • Dit això, EUiA continua apostant pels Acorda del Tinell i pel manteniment del govern catalanista i d’esquerres malgrat els sacrificis que siguin necessaris.
  • EUiA considera necessari que es reuneixi la Comissió de Seguiment de l’Acord del Tinell, amb la finalitat de donar un nou impuls a l’acció de govern.
  • EUiA ha plantejat a ICV que vol participar des del principi en el disseny de la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge.