Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


En motiu del dia Internacional del Treball, el 1r de maig, diverses organitzacions juvenils, entre les que trobem CJC-Joventut Comunista i Alternativa Jove-Joves d´EUiA, han creat una plataforma amb l´objectiu de organitzar i mobilitzar la joventut catalana pel 1r de Maig. Aquesta mobilització es realitzarà amb diversos actes a les univerxitats catalanes i tindrà el seu punt culminant el dilluns 1r de Maig a la manifestació.