Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


L’alcalde del Prat i representant d’ICV-EUiA al Consell d’Administració de l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), Lluís Tejedor, ha proposat una sèrie de mesures per potenciar el transport públic entre les quals destaquen una T-JOVE anual ampliada als 25 anys i que els menors de 12 anys estiguin exempts de pagar el bitllet. Segons Tejedor, “són mesures de millora per tal de fidelitzar els clients”.Tejedor ha explicat que ha demanat a l’ATM que es creï una nova T-JOVE anual que es pugui usar fins els 25 anys. Actualment, per la gent jove només hi ha la possibilitat d’obtenir descomptes amb la T-JOVE trimestral, lleugerament més econòmica que la targeta trimestral ordinària. Segons Tejedor, “el problema és que la T-JOVE per a 1 zona val 100 euros, una xifra suficientment dissuassòria perquè molts joves no la poden pagar de cop, amb el risc afegit que la puguin extraviar”.Per això, el representant d’ICV-EUiA ha proposat que “la nova targeta es pugui pagar mensualment a través d’un contracte entre l’ATM i el jove amb la mediació d’una entitat bancària on es domiciliaria el pagament.” “El preu oscil·laria al voltant dels 300 euros i l’usuari tindria el dret a desplaçar-se il·limitadament per tota la xarxa de transport i en les sis zones tarifàries, no com ara que el preu canvia en funció de la zona”, ha puntualitzat.Pel que fa a la segona de les mesures proposada, Tejedor ha explicat que ha demanat l’exempció de pagament per als menors de 12 anys “perquè el seu desplaçament suposa per la seva família haver de pagar dos bitllets, la qual cosa és discriminatòria”. Ha posat l’exemple que en el cas de les persones discapacitades el sistema metropolità preveu un passi gratuït pel seu acompanyament. “El menor de dotze anys també necessita normalment aquest acompanyament”, ha afegit.Finalment, la tercera mesura proposada per Tejedor va encaminada a incorporar en el sistema tarifari una T-ANUAL, “pensada per tots els públics i que l’ATM ja s’havia compromès a tirar endavant”. “Aquesta targeta que costaria uns 400 euros podria ser canalitzada a través d’un contracte de durada anual amb domiciliació bancària i permetria viatjar sense límit per tota la regió metropolitana”, ha dit.D’aquesta manera, ha dit, “els usuaris es podrien estalviar pagar els 472 euros que valen 4 T-TRIMESTRES per una zona, o 680 euros de dos zones. Amb la nova proposta per un total de 400 euros es podria viatjar il·limitadament per tota la xarxa de transports”.