Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Un 28 de juny més, EUiA fa seva la diada per l’alliberament de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals. Per EUiA, cal seguir reivindicant la diversitat sexual i la igualtat de drets per a totes les persones, sigui quina sigui la seva orientació sexual.Ens felicitem per la igualtat formal recollida en reformes legislatives que deixen de discriminar parelles del mateix sexe, i que permeten l’adequació del nom i el sexe a les persones transsexuals. Uns reptes assolits gràcies a molts anys de lluita dels col·lectius de gais, lesbianes i transsexuals, i al suport d’alguns partits i sindicats, que han aconseguit fer front a l’oposició que les mentalitats conservadores de sempre han mostrat a la seva aprovació i l’execució legislativa posterior. Ens felicitem, per tant, perquè aquestes reformes han posat l’estat espanyol a l’avantguarda en el reconeixement dels drets de plena ciutadania per a totes les persones amb independència de la seva identitat i orientació sexuals.Aquest és el camí, però també per a assolir la plena recuperació de la memòria històrica. És un deute moral de l’estat espanyol reparar els abusos que van patir aquests col·lectius durant la dictadura franquista, malgrat que, de moment i malauradament, el govern central hagi decidit tirar enrere l’aprovació de la norma que permetia indemnitzar econòmicament la injustícia comesa amb aquestes persones que van ser privades de llibertat i sotmeses a humiliacions en aplicació de les lleis de ‘Vagos y maleantes’ i de ‘Peligrosidad Social’, en vigor fins ben entrada la democràcia.En aquest 28 de juny de 2007, per tant, hem de celebrar sense perdre, però, l’horitzó reivindicatiu. Persisteixen, a més, a la societat catalana i espanyola conductes homòfobes, lesbòfobes i trànsfobes que cal desarrelar amb la sensibilització, l’educació i la normalització en la tolerància.Tampoc oblidem que el 28 de juny ens ha de servir per denunciar i solidaritzar-nos amb aquelles persones, arreu del món, que pateixen descarnadament la repressió social per la seva orientació o identitat sexuals. Situacions que no ens són tan llunyanes, i que succeeixen en el marc de la Unió Europea amb la connivència dels poders públics. El cas de Polònia, membre recent de la Unió, n’és la prova més evident. Les institucions europees, malgrat la seva suposada defensa per la igualtat de drets i la no discriminació, permeten, no sancionen, abusos contra gais i lesbianes promoguts des dels propis poders públics en aquest país.Recordem, també, que encara existeixen molts països on una opció diversa i diferent a l’heterosexualitat es considera un delicte i, en alguns casos, fins i tot, en nou d’ells, es condemna amb la pena de mort. EUiA vol contribuir a la normalització de la llibertat sexual a tot el món i en totes les esferes de la vida quotidiana. Per això considera fonamental allò que els moviments socials de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals reivindiquen: l’educació en la llibertat i la diversitat sexual.Per això, per totes aquestes raons, EUiA dóna el seu suport a totes les manifestacions del 28 de juny i convoca als/les afiliats/des a què hi participin.