Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Els Col.lectius de Joves Comunistes – Joventut Comunista celebrem el 90è aniversari de la revolució del poble rus contra tota la classe explotadora russa i de l´inici de la construcció del socialisme.

Els revolucionaris bolxevics van donar moltes lliçons per a tota la classe treballadora de tots els pobles del món, una de les més importants fou "voler és poder". Acabar amb el capitalisme és possible i necessari, les contradiccions intrínseques del sistema capitalista no paren de créixer, com no para de créixer l´explotació dels éssers humans i la destrucció del planeta.

El progrés en tots els camps que va viure el poble soviètic va trencar totes les estadístiques, va suposar un avenç en matèria social (la igualtat de gènere va rebre un gran impuls), cultural, econòmica, etc. i avui dia, amb la reinstauració del capitalisme a Rússia, les condicions socials han patit un fort retrocés, que paga molt car la immensa majoria dels ciutadans.

Es van cometre errors y horrors a l´època soviètica, inacceptables pels comunistes, però no ens poden cegar aquests fets, que ni són propis dels nostres principis marxistes-leninistes, ni el capitalisme ha superat aquesta situació, sinó que comet errors i horrors contínuament i en una mesura molt més gran arreu del món.

La lluita de la classe treballadora per un altre món, un món on unes poques corporacions empresarials imposin la seva dictadura del capital a la immensa majoria d´homes y dones és avui més necessària que mai, i encara que l´experiència dels soviets a l´URSS va esfondrar-se, aquest fet no pot justificar la rendició davant el sistema capitalista.Avui, al començament d´un nou segle, la construcció del socialisme al segle XXI és un fet, Amèrica Llatina és un d´aquests motors del nou món, però no l´únic. A mode d´exemple, a l´Índia, més de 120 milions de persones viuen en estats on governen els comunistes.

Els comunistes de Catalunya som plenament conscients de les noves possibilitats de lluita que es creen , tenim una relació molt fluida i donem ple suport a aquestes experiències democràtiques, sempre fidels a l´internacionalisme proletari dels revolucionaris marxistes.

Els CJC-Joventut Comunista de Catalunya celebrem la data d´Octubre. Al desembre realitzarem unes conferències al respecte en el marc del programa del Sopar Revolució, així com activitats arreu.Visca la lluita dels pobles per la llibertat!Cada dia Revolució!

CJC-Joventut Comunista 7 de novembre de 2007