Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Enguany commemorem el 125è aniversari de la mort d’en Karl Marx (1818-1883) i la vigència, més rabiosa que mai, del seu pensament: «La història de totes les societats que han existit fins els nostres dies és la història de les lluites de classes.

Homes lliures i esclaus, patricis i plebeus, senyors i serfs, mestres i oficials, en una paraula: opressors i oprimits s´han enfrontat sempre, han mantingut una lluita constant, oculta a vegades, i altres franca i oberta; lluita que ha acabat sempre amb la transformació revolucionària de tota la societat o amb l´enfonsament de les classes bel·ligerants.»Coincidint amb el 125é aniversari de la mort la Fundació Pere Ardiaca realitza el VII Seminari d’iniciació al Pensament de Marx i Engels.

També ho recordarem en el transcurs del SOPAR DE LA FUNDACIÓ PERE ARDIACA el dissabte 12 d’Abril 2008, a les cotxeres de Sans.Confirmació de l’assistència i compra del bo per el sopar, abans del 28 de març a fi de col·laborar a l’organització del sopar.

◆ Correu electrònic: fpereardiaca@fpereardiaca.org

◆ Telèfon: 93. 511. 44. 58

◆ Fax: 93. 318. 49. 40

◆ Adreça: Avda. Portal de l’Àngel, 42, 2on-A12 de Abril de 2008