Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Des de la Federació UAB de l'AEP - Associació d'Estudiants Progressistes, respecte als fets que s'han succeït durant la darrera setmana, donant com a resultat un ambient de crispació creixent entre estudiants assembleàries i les institucions de l'Autònoma, volem manifestar:

1) Que la situació actual, en què els òrgans institucionals –Deganats, Rectorat- s'afanyen per a iniciar a tràmit els esborranys de les noves titulacions de Grau, sovint sense haver promogut processos de debat i participació real a totes les instàncies, inclosos els i les estudiants, és fruit de la mala previsió i la precipitació que han caracteritzat, des d'un primer moment, l'intent d'implantació de les directrius del Pla de Bolonya a la nostra universitat.

Al llarg d'aquest curs i dels anys anteriors, des de l'AEP i en general des del moviment estudiantil, s'ha posat molt d'èmfasi en la necessitat d'iniciar un procés preparatori, participatiu i incloent, per a la discussió de les orientacions i els passos a seguir en aquest moment de conjuntura de canvi històric al sistema universitari català, espanyol i europeu. La frenètica fixació del Ministeri i del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, encapçalat per un Conseller Huguet cada dia més retrògrad i contrari al diàleg, d'estar al capdavant de la reforma a Europa s'ha contagiat fins als òrgans i les institucions de l'Autònoma, que obeeixen directrius polítiques sense analitzar-les ni tenir la necessària reflexió crítica entorn als canvis que es proposen per als estudis superiors.

Actualment la definició dels nous plans d'estudi s'està duent a terme de forma unilateral, sense la necessària consulta a la comunitat universitària, sense garantir les mateixes condicions de qualitat que els plans anteriors, i amb una política econòmica que resta en l'obscuritat i que no garanteix ni l'accés universal ni la igualtat d'oportunitats a la universitat.

2) Que la vulneració i incompliment dels reglaments establerts per a l'exercici dels òrgans de govern de les Facultats i de la Universitat, així com els procediments irregulars en la convocatòria o funcionament d'aquests, són inadmissibles i han de comportar les reparacions i les responsabilitats que siguin necessàries.

Condemnem enèrgicament els continus intents del Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres per impedir deliberadament la participació estudiantil a la Junta Permanent de Facultat, al marge de la situació de malestar i confrontació creada entre l'Assemblea de Lletres i el propi Deganat; així com la disposició del Rectorat de situar, en repetides ocasions, el servei de seguretat de la UAB com a barrera física infranquejable que eviti que les protestes puguin arribar als òrgans i als despatxos als quals es dirigeixen.

3) Que l'ambient que es respira actualment a la Facultat de Filosofia i Lletres en particular, i al conjunt de la UAB en general, resultat dels enfrontaments directes de la setmana passada, és completament contrari a l'enteniment i la conciliació entre els estudiants i la institució, malgrat que les respectives posicions ideològiques de fons puguin ésser irreconciliables en determinats aspectes.

Considerem inacceptables totes les actituds de violència gratuïta o d'intransigència que tinguin com a resultat l'intent de guanyar posicions per via de la força i no de la convicció o la discussió, i rebutgem els mètodes d'agressió o d'intimidació física, tant si és per part dels cossos de seguretat de l'Autònoma com de les forces policials que mai no haurien d'accedir al campus, o per part de determinats comportaments d'alguns estudiants.

4) Compartim amb l'Assemblea de Lletres, en la qual participen militants del nostre sindicat, la preocupació i la voluntat d'aturar les irregularitats viscudes en els darrers dies. La situació actual només pot resoldre's per mitjà de l'ajornament de la Junta de Facultat que ha de valorar l'aprovació o no dels nous plans d'estudi, en un període durant el qual la participació estudiantil no quedi minvada per la convocatòria d'exàmens. Considerem adient la proposta de celebració d'un referèndum de consulta al conjunt de l'alumnat de la Facultat sobre la conveniència de tirar endavant amb les noves titulacions de Grau i, en cas que el resultat fos afirmatiu, reiterem la necessitat d'establir espais de diàleg i de participació més amplis en què estudiants, professorat i PAS puguin informar-se i decidir per igual sobre el futur de la universitat.

5) Finalment, recolzem la convocatòria de la Coordinadora d'Assemblees de Facultat (CAF) per a una protesta davant la Casa de la Convalescència de Barcelona el proper dilluns dia 9 de juny a les 14h, per a evidenciar el descontentament existent amb la política de negació del diàleg de l'actual Consell de Govern.

Insistim en la necessitat que aquesta protesta es desenvolupi de forma pacífica, sigui quina sigui la provocació que allí puguem trobar-nos, per evitar la criminalització del moviment estudiantil per part dels mitjans de comunicació i per a conservar la legitimitat davant el conjunt de la comunitat universitària que mereixen les assemblees d'estudiants i el conjunt de la lluita estudiantil.Cerdanyola del Vallès, 4 de juny de 2008

AEP – Associació d'Estudiants Progressistes

Federació UAB

www.aep.cat