Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


La cèl·lula del PCC de la SEAT en el darrer número del seu òrgan d´expressió, l´Opinió Comunista, es dedica a respondre pregutnes bàsiques sobre la crisi.



Opinió Comunista, Òrgan d´expressió de la cèl·lula del PCC-SEAT, Juliol de 2008 Existeix la crisi?