Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


L’AEFP, l’AEP, l’AJEC, Acció Jove-Joves de CCOO i l’Avalot-Joves de la UGT critiquem la LEC i ens comprometem a treballar unitàriamentEl 29 de juliol de 2008, el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya vol aprovar el projecte de Llei d’Educació de Catalunya. El text entrarà en les properes setmanes al Parlament de Catalunya, que el començarà a debatre el mes de setembre. Davant aquest fet, les entitats sindicals AEFP, AEP, AJEC, Acció Jove – Joves de CCOO i Avalot – Joves de la UGT, presenten públicament el seu acord i compromís unitari per l’educació i contra la segregació escolar.Aquest acord deriva de la feina realitzada durant tot el procés d’elaboració de la Llei, durant el qual el Departament d’Educació i el conseller Maragall han menystingut la comunitat educativa i els acords assolits al Pacte Nacional per l’Educació, signat el març del 2006. Durant aquests mesos, ens ha mogut un compromís per una educació pública, laica i de qualitat, amb l’objectiu d’aconseguir una norma que respongui a les necessitats socials del nostre país, que no es veu reflectit al document que vol aprovar el Govern. Aquesta disconformitat es basa en els següents punts:1. No volem escoles de primera i de segona. Els centres sostinguts amb fons públics, independentment de la seva titularitat, s’han d’integrar en una única xarxa, que tal com preveia el Pacte s’ha d’anomenar Servei Públic d’Educació. Aquest compromís garantia una corresponsabiltiat en l’escolarització de tot tipus d’alumnat, evitant així la segregació escolar i la desigualtat entre alumnes. El projecte de Llei no recull aquesta xarxa única i, per tant, sustentarà legalment una dualització del sistema educatiu que atempta contra el dret a una educació de qualitat per a tots els infants i joves.2. Volem un finançament adequat a les necessitats educatives. El Pacte Nacional comprometia l’Administració pública una inversió en educació que havia d’arribar al 6% del PIB el 2012. La memòria econòmica de la Llei presentada pel Departament es queda a la meitat d’aquest objectiu. Una educació de qualitat requereix un bon finançament.3. No volem un retrocés de drets de participació dels estudiants. La Llei elimina el decret de drets i deures dels estudiants que fa referència a la participació en la vida dels centres. A més, barreja els drets bàsics amb els de caràcter disciplinari, posant especial èmfasi en les sancions correctores. Rebutgem aquesta fórmula i apostem per un desenvolupament posterior, en forma de decret, dels drets i deures de l’alumnat, diferenciant clarament aquells que són de participació i aquells de caràcter disciplinari. Volem un sistema educatiu que compti amb l’alumnat i que fomenti la democràcia i la plena ciutadania en el si d’escoles i instituts.Així doncs, les entitats signants ens comprometem a treballar perquè aquests punts quedin reflectits en la Llei. Durant la seva tramitació parlamentària, desenvoluparem una activitat coordinada per tal que els diferents grups polítics facin seus aquests postulats. D’altra banda, si el text es manté igual realitzarem diverses accions de mobilització i pressió social.Notícies als mitjans de comunicació


- Europa Press- Agència Catalana de Notícies- La Malla- Vilaweb