Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Entre les principals reivindicacions de la Jornada i de la manifestació, articulades entorn un nou enfocament de la globalització, destaquen la derogació de la Directiva pel temps del treball, la creació i seguiment de polítiques que combatin la sinistralitat i la precarietat laborals, l´eliminació del treball infantil i el treball forçós i d´altres d´igual importància.L´auge econòmic mundial no s´ha traduït en una millora de les condicions de vida de la majoria de la població del món. Arran de l´actual globalització, que no distribueix de forma igualitària la riquesa generada, s´ha incrementat la distància entre els diferents països i entre la població d´un mateix Estat. És per això que la Confederació Sindical Internacional, que representa a 168 milions de treballadors, va convocar la Jornada mundial pel treball digne amb l´objectiu de que el terball decent, fonementat sobre els pilars de l´ocupació, els drets, la protecció i el diàleg, esdevingui la forma d´ocupació pel conjunt de la societat i permeti eradicar la pobresa, millorar la vida dels homes i les dones i possibiliti que les persones visquin en pau i amb dignitat.