Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


En aquest 2011 la crisi econòmica s’ha aguditzat encara més demostrant el poder de l’oligarquia financera en el control del capitalisme neoliberal. Les receptes utilitzades per sortir de la crisi posada en marxa als països occidentals, i en especial a Europa, han agreujat la situació, fet obvi al aplicar com a solució les pràctiques que havien generat el problema: descontrol dels moviments financers, premiar als especuladors socialitzant les pèrdues bancàries, retallar drets socials i econòmics a la classe treballadora i les classes populars.

Aquesta embranzida neoliberal ha arribat a una Europa de dretes, una Europa on la majoria de governs estatals ja estaven controlats per partits de caràcter plenament neoliberal, on sorgeixen amb empenta partits de caire feixista i xenòfob i on la socialdemocràcia històrica (Partit Socialista Europeu) es trobava absolutament perduda en la recerca d’un camí a seguir,després del desengany previsible de la tercera via, ja que als llocs on governa/va el mode seguit ha estat el dogma neoliberal, comportant això un retrocés electoral devastador com hem vist a Anglaterra, Portugal i recentment Espanya. Es demostra així que la socialdemocràcia ja no és útil al sistema per “l’alternança pretesament democràtica”. Estem en ple retrocés, i sense un canvi de rumb, portarà a Europa a una situació similar a la viscuda a l’Amèrica del Sur dels anys 80, amb terribles conseqüencies com són la caiguda de l’Índex de Desenvolupament Humà paral·lelament amb un augment càustic de les desigualtats

Això ha succeït en un context on l’esquerra social i política es troba molt dèbil per ser vista com una alternativa clara al sistema. A més ens trobem en una situació on l'abstenció electoral i la desafecció política està augmentant beneficiant així als poderosos i als partits polítics que electoralment els defensen. No obstant durant el darrer any s'han produït esperançadors esdeveniments que han posat en primer lloc mediàtic les mancances del sistema capitalista i la desafecció general cap aquest i les seves injustícies. L'anomenat Moviment dels indignats o Moviment 15-M ha possibilitat que els ciutadans recuperin l'espai públic com a lloc de lluita i revindicació política qüestionant el sistema que semblava invencible i com a únic possible. Els i les comunistes volem que aquesta puixança social no es quedi com una anècdota sinó que serveixi per traduir la indignació ciutadana en resposta política i que les propostes de les assamblees a barris, pobles i ciutats arribin a les Corts Generals.

Per fer possible això considerem necessari la unitat de les esquerres com a confluència social i política en una candidatura transformadora roja, verda i violeta alternativa al model capitalista i per la mobilització al carrer contra les injustícies i els abusos de la dreta. Creiem que és fonamental per la classe treballadora catalana que els partits polítics de la corrupció, de les privatitzacions, de la guerra i de les retallades socials no tinguin el recolzament per fer seguir colpejant als sectors populars; per aquest motiu la CJC-Joventut Comunista de Catalunya apostem per la candidatura IU-ICV-EUiA representada a Catalunya amb la Coalició d'ICV-EUiA, una eina útil per les lluites socials i polítiques de la classe treballadora del nostre poble per fer front als poderosos amb alternatives i solucions de progrés.

Comitè Nacional dels CJC - Joventut Comunista de Catalunya
3 de novembre de 2011

les 7 accions prioritàries del programa de la Coalició...
... i el programa electoral complet

Etiquetes de comentaris: , , , , ,