Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


El Ple del Parlament ha aprovat la Llei del Memorial Democràtic, que, a més de condemnar explícitament el franquisme per llei, crea una entitat amb l´objectiu de "desplegar polítiques del Govern adreçades a l´acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la II República, de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadura franquista, de l´exili i la deportació, de l´intent d´eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l´antifranquisme i de totes les tradicions de la cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d´una manera científica i objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present".Més info