Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


Des de l’AEP-Associació d’Estudiants Progressistes volem denunciar enèrgicament la decisió del Departament d’Educació de suprimir el Batxillerat Nocturn. Considerem que aquesta actuació atempta contra l’objectiu de possibilitar un sistema d’ensenyament secundari que sigui accessible a tota la població, alhora que comporta un greu impediment per a fer viable la compaginació de treball i estudis.Entenem que aquesta decisió tindrà conseqüències nefastes en l’educació pública d’aquest país, ja que suposa:* La negació a un sector de la població d’un dret fonamental com és el de l’educació. En concret, a tots i totes les que han de combinar els estudis amb el treball, i que no tenen altra manera d’accedir al batxillerat. La mesura que promulga la Conselleria és profundament classista i aprofunditza l’escletxa socioeconòmica que tota societat que tendeixi a la igualtat ha de lluitar per reduir, ja que tindrà un enorme impacte fonamentalment en aquelles persones que, degut a la seva situació econòmica o per qualsevol altra raó, compaginen feina i estudis.* Un brutal greuge comparatiu per aquelles persones que, per les circumstàncies esmentades més amunt, o per raons de preferència o conveniència, escullen fer els estudis secundaris en horari de tarda. No cal que recordem al Departament d’Educació les característiques d’aquest alumnat, que sovint pot dedicar molt menys temps als seus estudis que un estudiant ordinari de batxillerat.* La imposició d’una decisió presa sense cap fonament i, un cop més, de manera autoritària i sense consulta prèvia als agents de la comunitat educativa. S’argumenta, per una banda, que la demanda per aquest curs ha estat nul·la, quan les subscripcions no han estat obertes per ordre de la mateixa Conselleria. D’altra banda, s’argumenta també en base al poc rendiment acadèmic dels i les estudiants d’aquesta modalitat, sense analitzar per quins motius es dóna aquesta problemàtica, obviant els manifestos dèficits estructurals de l’ensenyament i les dificultats que enfronta el personal docent en aquest país.* L’assumpció que amb el Batxillerat a distància es resoldran els problemes mencionats anteriorment, hipòtesi que considerem fal·laç, demagògica i invàlida. D’entrada, perquè el sistema d’ensenyament a distància existeix de fa anys, i representa una altra solució a la impossibilitat d’estudiar en l’horari de matins, que no necessàriament pot suplir o pal·liar les necessitats de les persones que han escollit el Batxillerat nocturn. Entre molts altres factors, encara a dia d’avui una eina tan bàsica com la xarxa d’Internet no és accessible a tota la població, de manera que l’accés a aquest tipus d’ensenyament a distància tampoc no és ni universal ni gratuït per a tothom.No acceptem que se’ns argumenti que la manca de finançament és la motivació d’aquesta supressió, ja que el resultat final agreuja encara més la situació de l’educació pública catalana en tant en que propicia la discriminació en l’accés a aquella gent que per múltiples raons no pot assistir al sistema presencial majoritari en horari diürn.Per tot això, EXIGIM:* A la Conselleria d’Educació que retiri aquesta proposta i que dediqui els seus esforços a millorar totes les modalitats de Batxillerat i en general de l’ensenyament obligatori, tant a nivell de finançament com de qualitat i suport a la docència, per tal de garantir el dret a l’educació universal, pública i de qualitat a totes les esferes de la societat catalana.* Al Conseller d’Educació, Ernest Maragall, que desisteixi en els seus intents de trobar solucions estrambòtiques i imaginatives a les problemàtiques socioeducatives del país, iniciant però sobretot imposant decisions i mesures que sovint esquiven o invisibilitzen directament l’arrel d’aquestes, i pertorben el necessari desenvolupament de l’anàlisi i el debat al si de la comunitat educativa per a resoldre-les.* Al conjunt del Govern de la Generalitat, que entengui i prengui el compromís de defensar que l’educació és una eina bàsica en el desenvolupament de qualsevol societat i un element estratègic de cara a la projecció de futur, que ha de comptar indiscutiblement amb els recursos que mereix i necessita.Perquè escatimar diners per a l’educació és propi d’una administració irresponsable amb el poble que representa.AEP-Associació d’Estudiants ProgressistesBarcelona, 5 de maig de 2008