Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.Ens hem posat malalts per sobre les nostres possibilitats

El passat dia 29 de novembre, treballadores, usuàries i diferents representants dels moviments socials iniciaven una tancada a l’Hospital de Sant Pau sol·licitant una Salut Pública i de qualitat. El malestar implícit en aquesta mobilització respon a les actituds preses per la Generalitat de Catalunya, que pretén privatitzar la gestió dels tres hospitals més importants de Catalunya i a la vegada facilitar l’accés als usuaris privats per sobre dels usuaris públics, privatitzant així i de forma inexorable la sanitat pública que fins ara tots hem conegut.


Què implica la privatització de la gestió sanitària?

De la mà d’aquesta gestió privada arriba la implantació de diferents Expedients de Regulació d'Ocupació, que envia a l’atur a una part important del personal del centre.

A més, la gestió privada es regeix pel criteri de rendibilitat econòmica; així, a l’hora de decidir com organitzar l’hospital, la contractació de la plantilla, la despesa material i tots els eixos fonamentals de la unitat sanitària es guiaran per aquest criteri. Això implica que els pressupostos de cada any i la inversió en sanitat respondrà una únic objectiu: no perdre diners.


Però és rendible no perdre diners en una entitat sanitària?

No, el criteri que ha de seguir un servei bàsic com la sanitat és el de rendibilitat social, és a dir, oferir aquell servei que millor respongui a les necessitats de la població. Això només ho pot garantir una entitat del i per al poble: el govern. Així mateix ho demana des de fa molt temps la Sindicatura de Comptes.

La Sanitat ha de ser pública ara i sempre. No volem que ens mercantilitzin la nostra salut. No pagarem amb malalties la seva crisi.


Denunciem la opacitat del sistema públic sanitari!

Com ja van denunciar aquest principi de curs els periodistes de la revista “Cafè amb Llet”, els hospitals de Catalunya de forma constant tenen activitats il·lícites amb el suport d’ importants polítics, caps d’hospital i de la mà d’entitats privades que treuen lucre de la falsedat en que es gestionen els centres. Un exemple el trobem a l’Hospital Clínic de Barcelona, on es mantenen contractes d’obra de forma verbal i a dit, quan s’haurien de fer concursos per accedir a oferir el servei. Gran part del pressupost de l’Hospital se l’emporta el servei de neteja (LINCON S.A.), i s’utilitza la infraestructura pública per l’ús dels pacients de BARNACLÍNIC S.A., que tenen prioritat absoluta per davant de totes les persones en les llistes d’espera públiques.

Per això, els CJC-Joventut Comunista de Catalunya convoquem i ens sumem a totes les mobilitzacions per la Sanitat Pública.

La gestió privada ens costa més i ens dóna un servei pitjor.
Sant Pau som totes! La Sanitat és nostra!
Barcelona, 8 de Desembre de 2012.
CJC-Joventut Comunista

Etiquetes de comentaris: , , ,