Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


La Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP) informa:

Us presentem les pròximes jornades de reflexió entorn la Universitat Pública el 28 de febrer, 1 i 2 de març, amb el nom de "Anem al gra, despullem-nos per la pública"

El pròxim dilluns 27 de febrer realitzarem una roda de premsa a l´Hotel d´Associacions de la Universitat de Barcelona (edifici plaça Universitat) exposant els objectius de les jornades.

Les jornades "anem al gra, despullem-nos per la pública" pretenen ser un espai per (re)pensar la Universitat. Un espai de trobada i coneixença, de visions i experiències. Una trobada de debat per tots aquells que trobin necessària aquesta reflexió ; un espai on ens trobem en nom propi, on puguem aportar una visió personal; un lloc on tots puguem expressar les nostres inquietuds, visions i propostes respecte el futur de la Universitat i el seu paper en la societat.Aquestes jornades volen ser una eina per començar a revitalitzar el moviment estudiantil des de dins i des de fora, donar-li un rumb, una coherència i l´empenta necessària per afrontar els reptes que se´ns presenten i que se´ns presentaran; però també busquen ser un punt de partida des del qual comencem a pensar propostes pròpies d´Universitat.El debat profund i la discussió sobre els diferents camins que ha d´afrontar la Universitat pública i sobre el model que volem han de servir perquè aquestes jornades esdevinguin un lloc on es generi discurs i formació sobre diverses vessants d´un mateix tema: la Universitat. Per tal de ser coherents, proposem unes jornades en que l´organització sigui horitzontal i oberta, i en que tothom sigui indispensable i enriquidor pel debat. Aquest debat neix d´interrogants i d´incerteses i espera infinites aportacions.Si nosaltres no pensem quina Universitat volem, algú ho continuarà fent per nosaltres.Per proposar, per veure què ens agrada i què no, primer necessitem saber a on som i què tenim. És per aquest motiu que la primera part de les jornades es dedica a exposar la situació actual de diversos aspectes de la Universitat. Així, podem arribar totes i tots amb una base comuna i sòlida a la segona part, a on es busca el màxim debat sobre tots els aspectes que ens vulguem plantejar. I finalment, l´ASSEMBLEA PLENARI, per tal de que tot allò que hàgim rumiat i pensat sigui exposat, compartit i debatut de forma comuna.Primera part [tallers* de formació i debat]:- Història del moviment estudiantil: quina són aquestes histories? quines reivindicacions ha tingut? Com s´han articulat? Què han aconseguit? Què no? Són vigents? Quina implicació social han tingut?, etc.- Finançament de la Universitat i distribució d´aquest finançament: qui aporta els recursos a la Universitat? Són suficients? Són pocs? Són molts? En què es gastenmalgasten? Qui ho decideix? Qui no ho decideix?, etc.- Quin serà el paper de la Universitat en la societat (EEES): què és l´espai europeu d´ensenyament superior? Que era la Universitat? Què és? Què serà? Quines perspectives bones/dolentes hi ha?, etc.- Ensenyament actual i propostes: com s´ensenya avui a les aules? És una bona/la millor manera? Els continguts s´adapten a la realitat? Són excessivament teòrics? Els programes són massa tancats? Es potencia massa la memorització? Falten valors?, etc.Segona part [tallers* de discussió i debat]:- Relació i paper Societat-Universitat: Què ha d´aportar la Universitat a la societat? I viceversa? Com ha de ser el vincle? Quin és i ha de ser el paper de la recerca? Etc.- Debat al voltant del Manifest del 1999: què diu aquest? És vigent? És coherent? És realista?,...- Fórmules de participació estudiantil : com participen avui els estudiants? Ens convenç el sistema de claustrals? Com voldríem participar? En quins temes hauríem de tenir opinió/decisió? S´aprofiten els actuals mecanismes?, etc.- Estratègies d´organització del moviment estudiantil: Quines estratègies s´han seguit? fem autocrítica? Són important les estratègies? Són útils les manifestacions? Quines estratègies seguim avui? Són eficaces? Hem d´innovar? Quines vies es podrien explorar? Reflexionem prou sobre les estratègies que fem servir?, etc.Tercera part [ASSEMBLEA PLENARIA]:- Què s´ha parlat, discutit, reflexionat als diferents tallers?- Quines opinions sorgeixen, apareixen,...?- Hem arribat a alguna conclusió?- Avaluació de les jornades?* tots els tallers són participatius i el seu fruït depèn del que totes i tots hi aportem. També comptaran amb la presència de convidats.