Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.

Els projectes com l'Eurovegas formen part del model económic que ens ha portat a la crisi actual. Basar la millora de la situació econòmica en projectes arquitectònics o d'infraestructures a gran escala és seguir en la dinàmica del model econòmic basat en el totxo.

En cas de que el macro-complex s'instalés a El Prat, produiria un gran imapcte ambiental al parc Natural del Delta del Llobregat que compta amb 20 hàbitats naturals d'interès comunitari europeu. A més a més, causaria impactes en el paisatge així com un augment de la contaminació acústica i lumínica (entre d'altres), el que afectaria a la gran diversitat de l'àrea protegida, on trobem 3 espècies d'animals en perill d'extinció. Comportaria també canvis en l'ús del sòl, passant de usos agraris (parc agrari del Llobregat) a una zona cimentada.

Amb les seves condicions fiscals especials es segueix promovent l'evasió fiscal de les grans fortunes en moments de crisi en els que considerem que la pressió fiscal sobre les grans fortunes ha d'incrementar-se.Més enllà del ball de xifres de llocs de treball que s'ha especulat que crearia, aquests serien precàris i s'hi violarien els drets laborals i sindicals.D'altra banda, el model d'oci que comporta és totalment contrari al que defensem des de CJC.


Deixant a banda el component joc, és tot allò que l'envolta el que és realment preocupant: les drogues i l'explotació de les treballadores del sexe.


De fet, l'experiència de Las Vegas com a nucli d'aquest model ens demostra que més enllà de suposar un creixement econòmic per a la regió o la ciutat, els beneficis es limiten a les màfies del joc.


Per tot l'anterior, els CJC estem en contra del projecte Eurovegas que és insostenible econòmicament, socialment i ambientalment.


EUROVEGAS NI AQUÍ, NI ENLLOC!