Avís important

Amb motiu de la refundació de la JCC (Joventut Comunista de Catalunya), fruit del procés d'unitat juvenil comunista protagonitzat per CJC-Joventut Comunista (Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista) i JC (Joves Comunistes), així com per d'altres sectors i persones que es reclamen de l'ideal comunista, aquesta pàgina queda definitivament tancada.

Podeu seguir l'actualitat de la Joventut a: www.jcc.cat.


El present curs polític comença amb importants reptes per la joventut comunista catalana. Reptes que responen a la realitat política que viu el nostre poble i que la joventut pateix especialment. La joventut estudiantil no és pas un excepció, més aviat un exemple. Exclusió i deteriorament de l’educació en el marc d’un procés d’elitització que pretén negar conquistes històriques als fills i filles de la classe treballadora. Atur, precarietat o exili com expectatives de treball en el marc d’un model econòmic que es reafirma com injust i incapaç de garantir el benestar del conjunt de la humanitat. Front aquestes i altres dificultats nosaltres proposem una alternativa: la unitat dels i les joves estudiants que s’identifiquen amb les idees del comunisme. I no només amb les idees i propostes, sinó també amb la consciència que l’activitat humana de transformació col·lectiva és l’única garant per construir un futur de dignitat: compromís de militància.

Canviar la realitat requereix d’un anàlisi col·lectiu de l’estat de coses presents, de la voluntat d’organitzar efectivament les nostres forces per influir en aquest canvi i d’una proposta política acurada. Cap de les tres coses es poden fer sense les eines que els clàssics revolucionaris ens han llegat. Com a joves i estudiants no ens conformem amb reclamar una educació fonamentada en el pensament crític, sinó que fem d’aquest, a través de la formació, un dels pilars de la nostra organització. Una reflexió crítica que entén en relació permanent la caracterització de la realitat i la voluntat de transformar-la.

Som conscients de la necessitat històrica de reconstruir un espai juvenil comunista a l’alçada del temps present. Una organització comunista més forta que renovi la nostra pràctica i proposta en el moviment estudiantil, en el sindicalisme estudiantil i en els moviments de resistència per l’educació pública. Una organització comunista que pugui situar la lluita estudiantil en l’escenari sociopolític més general i que tingui clares les potencialitat existents per generar un moviment en defensa de tots els drets de la joventut. Educació i joventut són importants escenaris en la lluita de classe, tant en la vessant econòmica com ideològica i, per tant, tasques prioritàries en la nostra activitat passada, present i sobretot futura.

El comunisme, el marxisme com la seva base teòrica i filosòfica i el leninisme com a praxis revolucionària, no és pas una ciència exacta, ni un receptari de fórmules que posaran fi als nostres patiments i construiran de forma immediata el socialisme. El comunisme és en primer lloc la voluntat d’avançar cap a un món millor de democràcia real, tant en el camp polític com en l’econòmic. És una opció de lluita per les persones que volen construir una societat lliure sense cap tipus d’explotació. Una societat en que l’educació i la joventut reclamaran el seu paper fonamental.

Amb aquest comunicat volem inaugurar un curs polític de compromís amb les lluites del moviment estudiantil i amb la unitat comunista i ho volem fer des de la formació i el debat conjunt en una jornada on cridem a tots els i les joves comunistes que estiguin en etapa educativa a participar. Programa provisional:

1- Origen i síntesis del marxisme.
2- Leninisme i principals tesis organitzatives.
3- Teoria de fronts i intervenció política. Moviment estudiantil i sindicalisme estudiantil.
4- Contrareformes educatives, crisi de règim i tasques de la joventut comunista.

Que visquin els i les estudiants i el moviment estudiantil!
Visca la joventut comunista i la seva unitat!

Estudiants de CJC-Joventut Comunista i Joves Comunistes


Etiquetes de comentaris: , ,